Dôvodom pre osídlenie podhoria Slanských vrchov bola hlavne ťažba dreva, chov dobytka a v severnej časti aj banská činnosť.  Tieto sídla vznikali predovšetkým pozdĺž potokov a tak väčšina obcí je roztiahnutá do dĺžky po oboch stranách toku.  Architektúra je poznačená dobou v ktorej vznikala. Osobitnou kapitolou sú sakrálne stavby. Staré kostoly sú nádherné svojou striedmosťou a účelnosťou. Tie ktoré vyrástli po vojne majú punc modernosti, ale niektoré sa architektom veľmi nepodarili. 
Po obvode Slanských vrchov vyrástlo okolo 60 obcí rôznych veľkosti, ktoré by sme chceli postupne navštíviť. Dúfam, že sa nám to podarí.

Poznámka: Ku každej obci sú priložené odkazy na mapy v tejto forme - Obec na mapách   
Kliknutím na tieto odkazy sa vám zobrazí príslušná obec na mape 
TM= Turistická mapa, súčasný stav.
1
= Historická mapa "Prvé vojenské mapovanie  z rokov 1763-1787
2= Historická mapa "Druhé vojenské mapovanie  z rokov 1806-1869
3= Historická mapa "Tretie vojenské mapovanie  z rokov 1869-1887


24.8.2012  Podhorím 1

Sečovce, Dargov, Bačkov, Kravany, Stankovce, Cabov, Davidov, Kamenná poruba.


29.8.2012  Podhorím 2

Kamenná Poruba, Davidov, Banské, Vechec, Juskova Voľa, Zámutov.07.9.2012  Podhorím 3

Zámutov, Rudlov, Zlatník.16.6.2014  Podhorím 4

Hermanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce.16.4.2015  Podhorím 5

Pavlovce, Okružná, Podhradík, Ruská Nová Ves do Dulova Ves.4.6.2015    Podhorím 6

Zlatá Baňa, Sigord, Kokošovce, Abranovce, Raslavkameň, Lesíček, Tuhrina, Lúčina


17.7.2015  Podhorím 7

Lúčina, Dubník vysielač, Dubník osada, Červenica, Opiná.


18.9.2015  Podhorím 8

Opiná, Kecerovský Lipovec, hrad Lipovec, Mudrovce, Rankovské skaly, Rankovce, Herľany.

11.3.2016  Podhorím 9

Herľany, herlianske Hradisko, Vyšná Kamenica, Nižná Kamenica, Borda osada, Košický Klečenov.


6.4.2016  Podhorím 10

Košický Klečenov, Hrádok, Hradný kopec Svinica, Svinica, Ďurkov, Ruskov.

5.5.2016  Podhorím 11

Ruskov, Vyšná Myšľa, Nižná Myšľa

1.6.2016 Podhorím 12

Nižná Myšľa, archeologické  vykopávky,  lokalita Koscelek, Skároš, pamätník nad Skárošom, Trstené pri Hornáde, hranica s Maďarskom.

19.6.2016 Podhorím 13 cez Maďarsko

Trstené pri Hornáde, hranica s Maďarskom, Felsőkéked, Kéked, Hollóháza, Füzér, Pusztafalu, Füzérkajata, Filkeháza, Füzérradvány, Vilyipuszta, Vilyvitány, Felsőregmec., Michaľany.

5.7.2016 Podhorím 14

Michaľany, Kazimír, bývalé kúpele Byšta, Byšta, Brezina, Kuzmice, Slivník, Kalša.

13.7.2016 Podhorím 15

Kalša, jazero Izra, Slanská Huta, Nový Salaš, Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica.

4.9.2016 Podhorím 16
Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Bralo
pútnické miesto, Trnávka, Sečovce.


Poznámka: Erby obcí sú použite so súhlasom portálu
http://www.e-obce.sk/Zamyslenie na koniec:
Je príjemné túlať sa našimi valalami, stretávať sa s miestnymi ľudmi ochotnými porozprávať sa a poskytnúť nejakú informáciu. Je príjemné sledovať ako tie dedinky pod horami opeknievajú, pribúdajú krásne novostavby rodinných domov. Niekde sú veľmi pekné nové miestne komunikácie.
Ale...
Smutno je prechádzať cez obrovské nepokosené a nevypasené podhorské lúky na ktorých sa začínajú udomácňovať invázne rastliny. Smutno je ísť okolo spustnutých a rozpadávajúcich sa objektov bývalých JRD. A pritom rúk čo nemajú prácu je v týchto končinách habadej. Quo vadis Slovensko na ceste potravinovej sebestačnosti?  
Smutno je ísť po cestách - necestách, ktoré sú lemované hromadou rôznych odpadkov hlavne plastových.
DOKEDY ešte naša matička zem vydrží takú neúctu k prírode??????????

Prejdené trasy podhorím Slanských vrchov na turistickej mape tu......

Štatistika
Vzdialenosť: 455 km
Minimálna nadmorská výška: 133 m
Maximálna nadmorská výška: 883 m
Celkové stúpanie: 8602 m
Celkové klesanie: 8610 m

Prejdené trasy podhorím Slanských vrchov na Google mape