Dôvodom pre osídlenie podhoria Slanských vrchov bola hlavne ťažba dreva, chov dobytka a v severnej časti aj banská činnosť.  Tieto sídla vznikali predovšetkým pozdĺž potokov a tak väčšina obcí je roztiahnutá do dĺžky po oboch stranách toku.  Architektúra je poznačená dobou v ktorej vznikala. Osobitnou kapitolou sú sakrálne stavby. Staré kostoly sú nádherné svojou striedmosťou a účelnosťou. Tie ktoré vyrástli po vojne majú punc modernosti, ale niektoré sa architektom veľmi nepodarili. 
Po obvode Slanských vrchov vyrástlo okolo 60 obcí rôznych veľkosti, ktoré by sme chceli postupne navštíviť. Dúfam, že sa nám to podarí.4.9.2016 Dnes by sme mali dokončiť naše putovanie obcami v podhorí Slanských vrchov po celom ich obvode. Vyzerá, že počasie neskorého leta nám bude priať. Pokračujeme zo Zemplínskej Teplice cez  Veľké a Malé Ozorovce, pútnické miesto Bralo, Trnávku do konečného cieľa Sečoviec.
Trasa na mape                       Dĺžka celej trasy cca 33 km.
 
AB.Zemplínska Teplica.
Počet obyvateľov asi 1600. Leži tesne pod kopcom Nomša. Začína tu zelená turistická značka  cez PR Kačmarka na Maliniak a odtiaľto červenou značkou na Dargovský priesmyk. Za zmienku ešte stojí spomenúť kopec Varheď, kde niekedy stál hrad.

Niečo z historie obce na tomto odkaze...

Obec na mapách       


Zemplínska Teplica. Odbočujeme z hlavnej cesty povyše Zemplínskej Teplice V týchto miestach sa nachádzal "Sad družby a priateľstva".

Zemplínska Teplica. Pred rokom 1989 tu mala vtedajšia "verchuška" veľmi pekný ubytovací a stravovací komplex. "Verchuške", ktorá nastúpila po tomto roku zrejme už to nebolo dosť "nóbl" a teraz sú z toho iba zarastené ruiny, slúžiace "okolo cestujúcim" ako smetisko.
Zamyslenie: V celej histórií ľudstva to funguje rovnako až doteraz. Vždy keď nastúpi nová "vrchnosť" to staré čo bolo vybudované pred ňou musí buď zmiznúť, alebo sa to nechá schátrať. Niekoľko príkladov z oblasti Slanských vrchov: Kaštieľ Forgáčovcov v Slanci, lovecký zámok na Okrúhlom vrchu, kaštieľ v Zámutove, kúpele Byšta, kúpele Borda.... Ten zoznam by bol nekonečný. Prečo to musí tak byť? Veď tí ľudia z ktorých mozoľov tie stavby ťažko vznikali za to nemôžu.........

Zemplínska Teplica. Ovocný sad je takisto zanedbaný, veď načo sú nám naše jablka, doveziem poľské.

Zemplínska Teplica. V náprotivnom kopci Nomša bol vyhĺbený veľký tunel (za účelom potrieb civilnej obrany, dalo sa vojsť dovnútra aj nákladným autom). Potom to slúžilo ako sklad ovocia. Teraz je ten areál oplotený vysokým dreveným plotom so zákazom vstupu.
Poznámka: Jeden pán s ktorým sme sa v Zemplínskej Teplici dnes stretli a ktorý vraj tam pracoval, tvrdil, že ten "tunel" bol síce vybudovaný za účelom civilnej obrany, ale stále slúžil iba ako sklad ovocia z neďalekého sadu. A vraj celková dĺžka chodieb je niekoľko kilometrov, čo sa nám nejako nechce veriť.

Zemplínska Teplica. Uzamknutá brána.

Zemplínska Teplica. Obchádzame oplotený areál....

Zemplínska Teplica. ...ale márne.


Zemplínska Teplica. Nakoniec to vzdávame a spúšťame sa dole kopcom.

Zemplínska Teplica. V areáli sadu nachádzame tento nový oplotený rybník.

Na prázdnej búdke pri vchode (neuzamknutom) je tento nápis:
Je už rok 2016 a zatiaľ v rybníčku okrem pár žiab nevidno žiadny rybací život.

Zemplínska Teplica. Cez sad touto cestou stúpame do Zemplínske Teplice. Po ľavej strane je vidieť novú výsadbu.

Zemplínska Teplica. Gráckokatolícky kostol z roku 1947. Je umiestnený na najvyššom bode v Zemplínskej Teplici. Dnes je "odpust", lebo je tu aj jeden predajný stánok.

Zemplínska Teplica. Hlavná ulica. O chvíľu odbočíme vľavo.

Zemplínska Teplica. Okolo potôčika Teplica.

Zemplínska Teplica. Požiarna zbrojnica.

Zemplínska Teplica. Miesto po ktorom má obec názov Teplica. Termálny prameň, ktorý v minulosti využívali gazdinky na pranie.

Zemplínska Teplica. Doteraz je tu umiestnený tento nápis.

Zemplínska Teplica. Užívajú si tu deti z blízkej osady.

Zemplínska Teplica. Priľahlý bazén, momentálne prázdny. Prednedávnom sa tu utopilo dievčatko z blízkej osady.

Zemplínska Teplica. Pekne upravené "námestičko".

Zemplínska Teplica. Rímskokatolícky kostol zo začiatku 19. storočia.

Zemplínska Teplica. Obecný úrad.

Zemplínska Teplica. Pri hlavnej ceste, centrum obce.

Zemplínska Teplica. Základná škola.

Zemplínska Teplica. Pamätník na sedliacke povstanie z roku 1831.

Zemplínska Teplica. Kaplnka na križovatke. Vpravo je smer Trebišov, vľavo Sečovce.

Zemplínska Teplica. Ešte sme sa "vyšplhali" bočnou ulicou okolo školy k futbalovému ihrisku, umiestnenému v nádhernom prostredí.

Zemplínska Teplica. Zvyšky zanedbaného židovského cintorína.

Zemplínska Teplica. Smerovník na hlavnej ceste pri škole.
Už sme chceli opustiť Zemplínsku Teplicu, oslovil nás jeden pán. Keď nás videl vyzbrojených s fotoaparátmi sväto-sväte tvrdil, že pri Rímskokatolíckom kostole, leží keltský menhír. Tak sme neváhali.....

Zemplínska Teplica. .....a okolo školy sme si to šliapali zase hore.

Zemplínska Teplica. Tento asi dvojmetrový valcovitý kameň ležiaci asi 50 metrov od RK kostola, do polovice zapadnutý v zemi má byť vraj ten menhir z dôb Keltov. Ak niekto o tom niečo počul dajte vedieť.
Poznámka: Ujo Google o tom nič nevie.

Zemplínska Teplica.

Zemplínska Teplica. Hádam už nestretneme žiadneho "menhiristu" a tak opúšťame Zemplínsku Teplicu.

Zemplínska Teplica. Koniec obce

Na trase medzi Z. Teplicou a V. Ozorovcami sú dva pekné rybníky. Marián je rybár a vraj za žiadnu cenu to nesmieme iba tak obísť.  Tak na tomto mieste odbočujeme vpravo.

Rybník pod Zemplínsko Teplicou.

Smer Veľké Ozorovce.

Vľavo pred obcou vidíme v diaľke niečo "zaujímavé" a tak smerujeme z hlavnej cesty .

Poľnohospodársky podnik, a vľavo od neho je tá "zaujímavosť".

Obrovská oficiálna skládka komunálneho odpadu.
Dokedy, dokedy to naše nehorázne plýtvanie naša matka zem vydrží?????????????

Skládka z opačnej strany už je "rekultivovaná".

Zákaz vstupu do vojenského priestoru rešpektujeme.Veľké Ozorovce.
Počet obyvateľov asi 750. Obec bola tak ako aj mnoho iných obci v v tejto časti v novembri 1944 vypálená. Leží síce trochu ďalej od lesa, ale po štátnej ceste je to najbližšie tak sa tu zastavujeme..

Niečo z historie obce na tomto odkaze...

Obec na mapách       


Veľké Ozorovce. Ulica od skládky.

Veľké Ozorovce. Lastovičky sa už zhúfujú pred odletom.

Veľké Ozorovce. Obrovské tekvice na neďalekom poli.

Veľké Ozorovce. Tu odbočujeme vpravo k Ozorovskému rybníku.

Veľké Ozorovce. Rybník. Asi ryby dnes neberú, nie je tu ani jeden rybár.

Veľké Ozorovce. Návrat do obce.

Veľké Ozorovce. Na hlavnej ceste.

Veľké Ozorovce. Obecný úrad a Kultúrny dom.

Veľké Ozorovce. Potôčik cez obec.

Veľké Ozorovce. Na pamiatku obetiam a vypálenia obce v 2.sv.vojne.

Veľké Ozorovce. Stará smutná vrba.

Veľké Ozorovce. Rímskokatolícky kostol.

Veľké Ozorovce. Cintorín.

Pohľad na panorámu Slanských vrchov z cesty medzi Veľkými Ozorovcami a Malými Ozorovcami.
Kliknutím na obrázok sa vám zobrazí panoráma v plnej veľkosti.Pokračovanie Podhorím 16a