Dôvodom pre osídlenie podhoria Slanských vrchov bola hlavne ťažba dreva, chov dobytka a v severnej časti aj banská činnosť.  Tieto sídla vznikali predovšetkým pozdĺž potokov a tak väčšina obcí je roztiahnutá do dĺžky po oboch stranách toku.  Architektúra je poznačená dobou v ktorej vznikala. Osobitnou kapitolou sú sakrálne stavby. Staré kostoly sú nádherné svojou striedmosťou a účelnosťou. Tie ktoré vyrástli po vojne majú punc modernosti, ale niektoré sa architektom veľmi nepodarili. 
Po obvode Slanských vrchov vyrástlo okolo 60 obcí rôznych veľkosti, ktoré by sme chceli postupne navštíviť. Dúfam, že sa nám to podarí.1.6.2016 Počasie to je veľký figliar, často sa správa ináč, ako to meteorologovia predpokladajú. Aj na dnes hlavne v poobedňajších hodinách to v predpovedí nevyzeralo dobré, ale riskli sme to. Po celý deň  bolo horúco a prvé kvapky spadli až keď sme sedeli v autobuse. Prešli sme tieto miesta: Nižná Myšľa, archeologické  vykopávky,  lokalita Koscelek, Skároš, pamätník nad Skárošom, Trstené pri Hornáde, hranica s Maďarskom.


Trasa na mape                           Dĺžka celej trasy cca 17 km.
 
AB.Nižná Myšľa.
počet obyvateľov asi 1300. Leží tesne pod Slanskými vrchmi a nad tokom rieky Hornád, na dôležitej železničnej trati spájajúcej Abov so Zemplínom. Za Nižnou Myšľou sa nachádza významná archeologická lokalita s vykopávkami. Obec v roku 2010 postihly záplavy a zosuvy pôdy, keď mnoho domov bolo vážne poškodených.

Niečo z histórie obce na tomto odkaze...

Obec na mapách       


Nižná Myšľa.  Miestny cintorín.

 Nižná Myšľa. Požiarna zbrojnica.

Nižná Myšľa. Budova obecného úradu.

Nižná Myšľa. Pamätník obetiam druhej svetovej vojny.

Nižná Myšľa.  Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, s vynovenými schodmi. O histórií kostola sa dočítate tu....

Nižná Myšľa. Budova kláštora v dosť schátralom, ale ešte stále v zachraniteľnom stave. Je tu umiestnené miestne múzeum.
O bohatej histórii kláštora sa dočítate tiež na stránkach obce tu....

Nižná Myšľa.

Nižná Myšľa. Neďaleko budovy kláštora je umiestnená informačná tabuľa.

Nižná Myšľa.  Krátka informácia o Alžbete Uhorskej.

Nižná Myšľa. Cesta sv. Alžbety - mapka.

Zo schodov pri kostole je nádherný panoramatický pohľad západným smerom. Zľava vidno Čanianske jazerá, ďalej fabrický kolos US Steel z ktorého sa práve šíri čierny smog smerujúci doprava smerom na Košice.
Poznámka: Čanianske jazerá vznikali od roku 1854, keď sa v tejto oblasti otvorili povrchové bane na štrk a zeminu z dôvodu výstavby železnice z Košíc do Miškolca.
Kliknutím na obrázok sa vám tento zobrazí v plnom rozlíšení.

Nižná Myšľa. Hneď pod kostolom sa nachádza kaplnka Sedembolestnej P. Márie.

Nižná Myšľa. Jeden z poškodených domov po zosuve pôdy v roku 2010.

Nižná Myšľa. Na ceste k archeologickej lokalite. Vrchná značka označuje cyklochodník, druhá cestu sv. Alžbety. Tá tretia nasprejovaná žltou farbou je pre nás záhadou, stretli sme sa s ňou dnes viackrat. Vie o nej niekto niečo?

Nižná Myšľa. Info tabuľa pred archeologickou lokalitou Várhegy.
Mnoho podrobnosti o týchto mietsach nájdetena tomto odkaze....


Nižná Myšľa.  Krátka informácia na jednej tabuli.

Nižná Myšľa.  Replika domu z doby bronzovej.

Nižná Myšľa. Vnútrajšok domu s ohniskom.

Nižná Myšľa.

Nižná Myšľa. Replika opevnenia z doby bronzovej.

Nižná Myšľa. Vchod do opevnenia.

Nižná Myšľa.

Nižná Myšľa. Detail pokrytia strechy z rákosia.

Z kopca Várhegy sa nám naskytá panoramatický pohľad V a JV smerom. Zľava najvyšší vrch je Bradlo (840 m), Dobrák, Sereňa, Poliaška a celkom vpravo je hraničný vrch Szurok hegy-Smolák.
Kliknutím na obrázok sa vám tento zobrazí v plnom rozlíšení.

Nižná Myšľa. Ďalšia kaplnka...

Nižná Myšľa....a tu je ďalšia pri smerovníku.

Nižná Myšľa. Kaplnka sv. Jána

Mostík cez riečku Olšava.

Pri našom putovaní podhorím Slanských vrchov prekračujeme Olšavu už po štvrtýkrát.
Poznámka: Je to najdlhší vodný tok tečúci pozdĺž pohoria Slanské vrchy. Pramení  pod vrchom Chabzdová (862) asi 2.3km JZ od Zlatej Bane a vlieva sa do Hornádu pri obci Ždaňa neďaleko hraníc s Maďarskom. Prvýkrát sme ju prekračovali ako malý potôčik pri obci Lesíček na tejto túre.....  po druhýkrát cez most v Opinej na tejto túre..... a po tretí krát už dosť obtiažne na tejto túre.....

Smerom k lokalite Koscelek.

Jazierko husto pokryté sinicami.....

....napája ho prebytočná voda z vodárne umiestnenej nad týmto miestom.

Koscelek. Zvyšky starovekej sakrálnej stavby. Stav po rekonštrukcii a konzervácií jeho zvyškov.

Informačná tabuľa.
Viac infotmácií o tomto mieste aj na tomto odkaze....

Kríž na Koscelku.

Studnička v blízkosti Koscelka.

Zase je tu pre nás neznáma žlto nastriekaná značka.....

..... a problém so žltou značkou pomohol vyriešiť Martin Ždila a poslal túto fotografiu. Niekde medzi Koscelkom a studničkou je z kameňov vyskladaný symbol odpovedajúci tomu na strome. Martin vrela vďaka za ochotu.
Ešte jedna otázka - tento vyskladaný symbol je "novodobý" , alebo staršieho data?
Lesom smerom k Červenému vrchu..

Žltá cyklotrasa a Cesta Sv.Alžbety..

Pri malom potôčiku je na tomto kameni vytesaný letopočet 1936.


Zanedbané turistické značenie.

Prvý pohľad na Skároš.

Vrch  Domaška a za ním Szurok hegy-Smolák , hraničný kopec.

Zrejme "potrava" pre elektráreň.

Cyklotrasy.

Nad Skárošom. Cyklotrasa smerujúca cez Červený vrch do Nižnej Myšle.Skároš.
Počet obyvateľov asi 1100. Prechádza tadiaľto štátna cesta do Maďarska.
 Vychádza odtiaľto žlta turistická trasa cez Veľkú Marovku do Slanskej Huty a zelená trasa cez Malú Marovku tiež do Slanskej Huty. Nad obcou je pamätník z rozsiahlym areálom. a prírodný amfiteátrom. V katastri obce sa nachádza aj archeologická lokalita zrúcaniny hradu Vár

Niečo z histórie obce na tomto odkaze...

Obec na mapách       


Skároš., miestny cintorín.

Skároš.  Prameň z tečúcou pitnou vodou.

Skároš.  Kostol reformovanej cirkvi postavený v roku 1800.

Skároš.

Skároš. Obecný úrad.

Skároš. Pohostinstvo. Budova vpravo je bývala kúria.

Skároš. Miestne potraviny.

Skároš. Potok Marovka.

Skároš. Vynovené smerovníky.

Skároš. Rímskokatolícky kostol, postavený po druhej sv. vojne.

Skároš. Kaštieľ z 18.storočia pôvodne patriaci rodine Feketeových, ktorý je dominantou obce. V časoch socializmu sa objekte nachádzala materská škola, neskôr ju nahradila osobitná škola. V súčasnosti je kaštieľ prázdny a je v dezolátnom stave.
Zdroj - stránky obce.

Skároš.

Skároš. Mračiky sa zoskupuju.

Skároš. Budova bývalej pohraničnej stráže.

Skároš. Smerom k pamätníku.


Exponáty v areáli pamätníka.


Pomník ako spomienka na prechod frontu.

Krásny prírodný amfiteáter.

Naspäť dole prudkým kopcom do Skároša.
Keby sme pokračovali  ďalej po zelenej turistickej značke ktorá z cesty na tomto meste odbočuje vľavo, asi po 1.3 km by sme sa dostali pod kopec na ktorom niekedy stál Skarošský hrad. Toto miesto si môžte pozrieť na tomto odkaze :
http://www.slanskevrchy.sk/Trasy/Okolo_Bradla/Okolo_Bradla.html


Skároš.

V diaľka za US Steel je búrka, dúfame, že to zostane dnes iba tam.

Lán nádherne sa rozvíjajúcej pšenice.

Lipová alej priateľov prírody.


Zdá sa že nás to nechytne.


Pod nami je už Trstené pri Hornáde.Trstené pri Hornáde.
Počet obyvateľov asi 1500. Léží skoro tesne na hraniciach s Maďarskom. V tesnej blízkosti obce tečie rieka Hornád, ktorá má neporušený smer toku (meandre) až po hranicu s Maďarskou republikou.

Niečo z histórie obce na tomto odkaze...

Obec na mapách       


Trstené pri Hornáde. Dom smútku.

Trstené pri Hornáde. Gotický rímsko-katolícky kostol svätej Anny

Trstené pri Hornáde. Základná škola.

Trstené pri Hornáde. Kostol reformovanej cirkvi.

Trstené pri Hornáde. Krásavec.

Trstené pri Hornáde. Takéto zaujímavé autobusové zastávky sú v celej obci.

Trstené pri Hornáde.

Smer Maďarsko. Hranica je už neďaleko.

Budova bývalej pohraničnej stráže, v súčasnosti je z toho obytný dom.

Na hranici. A sme na konci putovania západnou stranou popod Slanské vrchy. Nová cesta do Maďarska postavená z eurofondov.


Záver: Sme radi, že sa nám podarilo v našom putovaní po obciach v podhorí Slanských vrchov bez väčších problémov  s priateľom Marianom prísť až sem. A čo ďalej? Možno nabudúce budeme pokračovať z tohto miets ďalej.


Pokračovanie  Podhorím 13 M

Vśetky etapy  Podhorím Slanských vrchov