Skúšali ste niekedy čítať nejaký text vo svojom nárečí? Zdalo by sa, že nie je to žiadny problém. Skúste to a uvidíte, nie je to jednoduché. Hoci od malička hovoríme aj v nárečí, málokedy sa stretneme aj s písaným textom. Na Slovensku je len niekoľko "hlavných" nárečí, no každé z nich obsahuje neuveriteľné množstvo slovných variant. Často sa stáva, že už v susednej dedine majú na tú istú vec úplne iné slovo. Slovná zásoba nárečí je naozaj úžasne pestrá hlavne čo sa týka starých slov, ktoré používali naši rodičia a prarodičia. Príchodom tzv. cudzích slov sa situácia mení v neprospech nárečí a priamo úmerne s pribúdajúcimi novými slovami prudko klesá počet slov, ktoré sa dajú transponovať do nárečia. Ba možno povedať, že v súčasnej dobe tento počet je blízky k nule.

Zemplínske slovo
Sečovce- okolie
Spisovné slovo Popis použitia

ambrela dáždnik Ľalo a ja stal pod ambrelu jak taki pňak
ancug oblek Na Veľku noc obľik mi sebe novy ancug
anďelske pucočky šúľance Tote dzeci žedľi anďelske pucočky jakebi do nich štreľil
ardza hrdza Za šopu stal ardzavy harčok
arenda nájomné Falatok poľa mi dal sušedoj do arendi
arenda nájomné Poľo pod ľesom mi dal do arendi
bačic še páčiť sa Bači še mi toto dzivče
bajuzi fúzy Bajuzati še mi bači
baľbir holič U baľbira ce oštrihaju i obritvja
bandurki zemiaky Posadzil mi bandurki
banket krajnica cesty Na bankece ľeži zdechnuta mačka
banovac ľutovať Ta ja toto nebanujem
baňura miesto s hlbšou vodou v potoku Lapaľi me ribi u baňure u jarku
baraňa hlava trsnatec klobúčkatý, huba Našol mi tri baraňe hlavi
bars veľmi Tota chustočka bars šumna
baršoň zamat Bľusku mam z činskoho baršoňu
baržej o trochu viac Ty baržej nechceš jak chceš
baťa predajňa obuvi Topanki mi kupil u baťi
batoh bič Z batohom mi ho uderil
bdzina prd, smrad U karčme bulo čuc ľem pivo a bdziny
bečeľovac ctiť si Ta ja ce bečeľujem
belavi modrý Štrikal hrozno z belavim kaminkom
bešedi reči Ma bešedi jak koza bobkoch
beťar huncút Joho ocec veľki beťar bul
bic bandu spolčiť sa Vun s tima bitangami bije bandu
bicigeľ bicykel Z bicigľom rovno do šancu
bičak vreckový nôž Moj perši bičak bul rybka, co mi prinis ocec z odpustu
bida, bidňak bieda, bedár Stal še z ňoho bidňak. Cala rodzina bidno žije.
biglajz žehlička Mac prešla z biglajzom po košuľi
bigľovac žehliť Bigľujem ci košuľu
bilota spodnička Viši ci bilota, dzivče
birki bahniatka
birov starosta, richtár U našim valaľe ňe birov aľe birovka
birovac vládať Hore huru mi cahac nebiroval
bitang beťár Z joho sina še bitang stanul
bizovac še spoliehať sa Na tebe nebizujem
bizovňe určite Ta bizovňe
bižalma gdula Idz pozbirac tote bižalmi
bľacha plech Štrechu mame z bľachi
blajvas ceruza Calu pisanku mam z blajvasom popisanu
blancare flitre Na bľuzkoj mala šumne blancare
bľicha blcha Lapala blichi u posceli
bľišči se leskne sa Zo šena še blišči dajake džveritko
blukac še motať sa Odkedi mu mac umarla, ta še bluka po švece ľem tak
blukac še túlať sa Teľo še blukal, až tam trafil
bľuvac, bľuc zvracať Kec ci češko na žaludok, pomože ci, kec še vybľuvaš
bočkac bozkať Pobočkal me na obidva ľička
bodvanka vanička Naľej vody do bodvanki
boks krém na topánky
bombuľa guľa, bublina Z nosa mu pod vodu bombuľi pirskali
bordeľ neporiadok Poprataj dakus, Marčo, bo maš tu bordeľ
borg úver, dlh U karčme pil na borg
boričec plakať, kričať Paľe teraz boriči. Po šickim
borsuk jazvec Na perši bars dobry šmaľec z borsuka
brahun mravec Tam pod šľiuku maju brahuňe hnizdo
bričesky, rajtky jazdecké nohavice Bričeski mal obľečene
bridota špina Daj sebe čisti šurc, bo ten ľem bridota
brinčok zvonček Behaš za mnu jak taki brinčok
britvic holiť Už mi še obritvil, možem isc do koscela
brotvanka vaňička Zaš ši zabrudzil totu brotvanku
brudny špinavý Zruc toti brudni monterki naj ci jich virajbem
brugy basa
buben rúra na pečenie, bubon Kolbasi i hurki už u bubne
budar záchod Na chdobnoho i budar spadne
buďogovi teplé ženské spodky po kolena Buďogovi še volaju bombarďaki
bugiľar peňaženka Dokumenty i peňeži trimem u bugiľaru
buketa kytica Prišel za ňu zos buketu
bundža hrča Kedz idzeš do bratislavi, mušiš mac zo sobu bundžu peňeži
burac búrať Mamo, Jančo mi furt rozburda medovniki z pisku
burdac búrať, váľať Mamo, vun mi furt šicko burda
burkovčak väčší kameň U Šečovci bul vyburkovani cali varoš
butor nábytok Kupil mi furnirovy butor
bužňa chladná vlhká miestnosť, synagóga Každu sobotu, židzi chodza do bužňi
cahac ťahať Slabo caha ten naš kuň
cajger hodinová ručička Kec cajger ukaže 15 ta už štverc
calkom celkom Ta to calkom dobre jedzene
canistra plátená taška Jedzeňe mi mal u canistri
ceľe teľa Patriš jak ceľe na maľovane vratka
cerkev gr. kat. kostol Idzeme do cerkvi
ciberej kyslá juška Mali me bandurki na ciberej
cicak prasiatko -odstavča Matka švňa a šejsc cicakoch
cicky cecky, prsia Marčoj šumne cicki narošľi
cigaretľe cigarety Zaš ši sebe kupil cigaretľe?
ciľovac mieriť Zaciľoval a na perši raz trafil
cinter cintorín Ta to cinter, kec še na nim kravi pašu
ciň tieň, chládok Ic do ciňu, bo ci hlavu pripeče
cipzar zips Na nohavkoch nemam gombički ale cipzar
cireň trň Dze ruža, tam i cireň
ciskac tlačiť Ciskala mi kočik
colštok skladací meter Prikľet bul pomerani z colštokom
compeľ cencúľ Compľi zo štrechi viša
cverna niť Bile gombički ňemožeš prišic s čarnu cvernu
cukerľik cukrík U šatriku na odpusce kupil mi cukerľiki
čamkac mliaskať Tak čamkaš, že ce u sušedoch čuc
čarničky černice Čarňičkovi lekvar barz dobri
čatoreň odkvapová rúra Tak padalo, že u čatorni voda hučela
čatorňa odkvap U čatorni buľči voda
čeče detský výraz pre niečo pekné Pať Marčo, mam čeče
čeregi fánky Mac na veľku noc napražila čeregoch
čerep črep aj keramická škridla Na chiži mame beregsaski  čerep
čom prečo Ta čom neprišol ?
čort, ďabol čert, satan Ta dze ce tam čort priňis ?
čuc počuť Ta daco mi čul
čuchac drhnúť Dzivče, treba diľe vyčuchac
čukolada čokoláda U Trebišove jest i fabrika na čukoladu
čutak handrička na umývanie riadu Grati dobre poumivaj s čutakom
dac še zdejmuc dať sa odfotiť Po prišahe me šicki pošli dac še zdejmuc
dach strecha Na dome mame bľašani dach
dachto niekto Nekrič, bo dachto pridze
dajkac opakovane pýtať Dzeci vydajkaľi odomne zmeržlinu i čungav
dakedi občas, niekedy Dakedi še to hodno stac
dakus trochu Židz dakus chľeba
darunok darček Perscinok mi jej dal jak darunok
daskeľo niekoľko Povedzel mu daskeľo slova
diľe drevená dlážka Dzivče, treba diľe vyčuchac
diľi drevená dlážka V našim dome mame diľi i u kuchňi
dindac neisto chodiť Z karčmi domu ľem tak drindal
dinerka konvica Dzivče mi prineslo obid u dinerke
dirgac natriasať Na tej vašej planej draže dobre dirga
diškurky rozhovory Vun chodzi do nas na diškurki
divat móda Teraz taki divat, že kabati ci tak kratki, až ci ric vidno
diždžovnik pršiplášť Bul mi caly mokry bo diždžovnik prepuščal
dohan tabak Najľepši dohan Taras Buľba
dolik hrobľa Bandurki na žimu u doliku trimeme
dopredku dopredu Ta dopredku treba dac pejdzešattišic
dospravdi ? skutočne ? Ta ja to ňespravil dospravdi
dospravdi ? skutočne ? Ta ti dospravdi u Bratislave ?
drabina rebrík To jak drabinka do kurnika
drabinka, drabina rebríček, rebrík Po drabince vijdzeš na pujd
draha cesta Idze tam taka ľesna draha
drelich tkané plátno Noši dreľichovo nohavki
driľac tlačiť Toti dzeci u škoľe še šem driľaju
dripnuc dolapiť Šandare ho dripľi na zahumňu
drisnuc nečakane spadnúť Drisnul mi z jabloňi, nezlamal mi ruku?!
dristac kecať, tárať Šak vun ľem tak drista ľap hore -ľap dolou
drišľak cedník Haluški zostali u drišľaku
droždže kvasnice, droždie Z droždža ci šumne podkišňe
duc fúkať Chmari červene, jutre budze viter duc
dudľik cumeľ Daj dzecku dudľik naj neplače
dudrac hundrať Moj stari furt ľem dudre
dudrac hundrať Tot moj stari na šicko ľem dudre
dufart podchod
dugou zátka Hordou zatkati zos korkovim dugovom
ďujtov zapalovač Kec sceš kuric, mušiš mac pipku, dohan a ďujtov
dumac myslieť Ta ja sebe dumam tak
dumi myšlienky Prišli mi dumi do rozuma
durni blázon Našo sušedzi šicki durni
dvacec dvadsať Jeden dzešec, druhi dvacec
dze kde Janču ta dze ši bul ?
dzeci deti Kolo učiteľki bul šereg dzecoch
dzeľir zeler Do kurecej poľivki patri i zeľir
dzeka nálada Kus me vipiľi, takoj me maľi dobru dzeku
dzeka chuť (do práce) Z dzeku pošol do roboti
dzešec desať Vona ma na každi paľec dzešec frajiroch
dzira diera Salviš babavira, jak do plota dzira
dzivka, dzivče dievka , dievča Parobci a dzivky karičku tancuju
dzvinec pišťať, pískať Od kedi mi bul chori, ta u uchoch mi furt dzvini
džmurkac mrkať očami Dzivče podžmurkalo z beťarskima očami
džungav žuvačka Cetka nam z Ameriki i džungav poslala
džveredlo zrkadlo Ta popatrim do džveredla
džveritko zrkadielko Dvžeritko mam u taške
escajg príbor Marčo, gu taňirom daj i escajg
fajta druh,sorta,príbuzenstvo Ta vona z našej  fajty
falat kus Kedz ši lačni ta židz falat chľeba !
fartuch zástera Mám bars brudni faruch
feršlog drevená debna na obilie, alebo seno Treba kupic zarno, bo u feršlogu už ľem na spodku
fertemešni pohľadný, pekný, dobrý

fiľar nosný stĺp Pod balkonom mame dva fiľare
findža porcelánový hrnček Naľej čaju do findži
fiovka, fiovok  zásuvka (v stole, skrini) U fiovku trimem gačky
firhang záclona Na oblakoch višeli firhangi
firnajz fermež Naciram zos firnajzovu farbu
firštok zárubňa na dvere Neška  še už robia ľem žeľezne firštoky
flojta flauta Šumňe zahral na totu flojtu
frajla ľahká žena Neuveriš, keľo u Košici frajloch
fras ďas Naj ce fras trime !
frišno rýchlo Po našej draže motoriki bars frišno ľitaju
frištik raňajky Na frištik mi sebe dal slaninu zos cibuľu
fuga škára, medzera Z fugi pod oblakom caha
funduš pozemok Co tam chodziš na funduš?
furov vrták, nebožiec Ta ty furove do každoho vartaš
furt vždy, stále Ty furt ľem svojo hutoriš
fusekľa ponožka Ňemaš fusekľi virajbani už das mešac
gače ženské spodky Ciganka plače že ňema gače
gadžo gazda Co gadžo na vichodze, to sedlák na zapadze
gagor, hardlo hrdlo Calu viplatu puščil dolou gagorom
galadny škaredý
galgan nezbedník Ten chlapec taki galgan
gaľir golier Gaľir na košuľi neznam zakapčac
gamba pera, ret Horňu gambu maš nakrivo namaľovanu
gambi ústa Mam prazne gambi
ganok terasa, podstienka Baby šedza na gangu a ohvarjaju
garadiče schody Do pivnici idu štiri garadiče
gargala krhla Vež gargalu a popolivaj kvitky
geročok kabátik, sako Ber i geročok, naj vipatraš jak pan
gerok kabát Zaveš gerok do šifonera
geršľa krúpa Hubova polivka z geršľami
gestiňa gaštan Pri kapure mame dva gestiňe
gľejta smalt Merkuj žeby ši neobila gľejtu z mošova
glupi hlúpy Ta co ty Jožku glupi ?
gluptak hlupák Naš Jančo gluptak, pošol do baňi robic
gombovci slivkové gule Do gombovcoch še davaju šľifki, lekvar abo sir
graty riady Poumivaj grati
gris krupica Jedľi me grisovu mačanku z maslom a z cukrom
guba, gubaš šuba, zvrchník z ovčieho rúna Jeden jašľičkar mal gubu obľečenu
gudžec čupieť Ňemaľi me dze šednuc, ta me ľem gudžeľi.
gvint závit
hače žriebä Kolo kobuli hače beha
hačur mladý kôň Hačure še pri jarku pašu
hamišni falošný Von takej hamišnej naturi
hamovac brzdiť  Hamuj Jaňu !
harčičok hrnček Mac mi naľala mľika do harčička
harčok hrniec Kašľel jak stary harčok
harmoňija harmonika Sušedov Jančo dobre hraje na harmoňiju
het preč Idz het !
hibaľ možno Hibaľ že tak
hičkoše zemiakové halušky Jit mi hičkoše zo sirom
hirja bozuľa Na hlave mu hirja naskočila
hivar ručný zdvihák, hever Voz me z hivarom dzvihľi
hnojovka močovka
hokerľik stolička Šedzel mi na hokerľiku
holubinka plávka (huba) Polni šes holubinkoch
hombikalka hojdačka Dzeci od božoho rana na hombikalke
hordov sud Zbiram šlivky do hordova
horkiňa rýdzik korenistý (huba) Sušedova baba z huboch ji ľem horkiňi
hosci hostia Hosci tu, ta možeme začac
hrabčak kozák (huba) Na začatku rošňu hrabčaki
hrižaca dziňa melón Tak jit hrižacu dziňu až mu po gamboch ceklo
hruba žena tehotná Marjo, šak vona jakbač hruba
hrun, hrunok kopec, kopček Ližovac me chodziľi na Koreňov hrun
hudak muzikant Ked mi rukoval, hudaci hraľi
hurky jaternice Nikto nerobi take fajne hurky jak ty
hutorec hovoriť Ta to co ty hutorela?
hutoric,hutorec rozprávať Dobre ci mac hutorila
huzdzic še vrtieť sa To co še teľo huzdziš ?
chabžina baza Z habžini calkom dobre vino
charčec chrápať Moj stari ľem sebe ľehňe už charči
chasnovac používať U nas še šicko zchasnuje
chiža dom, izba Tota chiža poniže jaročka
chľip chlieb,ale aj "hlasné" jedenie polievky Nechľipaj totu poľivku tak nahlas
chľista dážďovka Budze padac, bo chľisti viľežli zo žeme
chľiv maštaľ Kravi z paši pridu sami do chľiva
chlop muž,chlap, manžel Muj chlop to najľepši z caloho valala
chmara mračno, mrak Od Žaru čarna chmara idze, doraz tu burka
chočkedy hocikedy Ty možeš chočkedy
choľem aspoň Ta daj choľem tri
chribet chrbát Tak me opaľilo, až mi mal chribet sami mechur
chrobačni červivý Toho roku jabluka barz chrobačni
chto kto Chto prišol ?
chustočka šatka Na hlave mi mala hadvabnu chustočku
chvíľa počasie Ňeška dobra chviľa bula
jakbač asi To jakbač nepravda
jaked ako Še mi vidzi, jaked bim bul pijani
jalč tesár Gu šalungu ci treba dobroho jalča
jarda betónový alebo asfaltový chodník U Šečovci jardi buli už za Peršej republiki
jarec jačmeň Z jarca še pivo vari
juška juška,polievka Na Kračun varime jušku z kvašnej kapusti
jutre zajtra Na jutre poc do nas
kabat sukňa Ja ľem pľuščovo kabaty nošim
kačur káčer Kačur krajši jak kačka
kajstronik malý hrniec Daj do kajstronika šmaľec
kalap klobúk Za kalapom pirko mam
kaľika mrzák Vun od vojni kaľika
kana na šmaľec veľká nádoba na masť Zo šviňi me vitopili polnu kanu šmaľca
kančov krčah Dva čapovani do kančova
kančuha pastiersky bič
kandalov  rúra na pečenie zamurovaná  Jedzeňe zohrej u kandalove
kantare konské ohlávky Vež koni za kantar a odvedz jich do chľiva
kantička, kandička konvička Vež kantičku a skoč po pivo
kapura brána Kapura bula na klatku zamknuta
karčma krčma Ňeška už i karčma inakša jak dakedi bula
karička obrúčka Nacahnul jej karičku na paľec a bulo!
kark krk Kark mal mocni, jak taki kuň
karmonadľa karé (mäso) Riski buľu z karmonadľi
karperec náramok Na ruku sebe karperec nacahla
karta pohľadnica, korešp.lístok Prišla mi karta narukovac
kavej káva Cuker jedla, kavej pila
kavunči kňučí Ic na dvor bo tam pes kavunči
kediška voľakedy,kedysi Kediška še to robilo inakši
keľčik výdavok, útrata To bul veľki keľčik
keľo koľko Ta keľo toho bulo ?
keľtovac míňať (peniaze) U Brne mi veľo peňeži skeľtoval
kenderica kukurica Mlada varena kenderica bars smačna
kerovac šoférovať, viesť auto Nemoh mi ani motor kerovac
kerta záhrada, sad U našej kerce šumne čerešni
keruľ strážca v lese, vo vinohrade
kickac, kuckac štekliť Tak me ten muj frajil kickal, že mi še skoro pošikala
kišeň vrecko na šatách Šturil ruki do kišeňoch a dumal sebe že je pan
kľamka kľučka Kľamka na dzveroch
klatka visiaci zámok Kapura na klatku zavarta
kľij glej Stolki zos kľijom pozľipjane
kloče kúdeľ z ľanu alebo z konope Dzedo Mraz mal mesto bajuzoch kloče
kobuľanki konský trus Draha jak u varošu a sama kobuľanka
kocinok seník Mačka špi u kocinku
kočerha nástroj na miešanie malty
kokotky šúľance  (parchovany)
kolčata kolieska pod pluh ťahaný koňmi
komanica ďatelina Od mokrej komanici krava še nam zdula
koper kôpor Do kvašenich uhorkoch treba dac koper
kopertka listová obálka Štur pismo do kopertki a pošli !
kopertka listová obálka Štur pismo do kopertki a pošli !
korcic lákať Ta toto me vera korci
korčoľi korčule Prikrucili me korčoľi, a takoj me hokej bavili
kornaz kanec Ta ti taki kornaz jak tvuj dzedo
koršov demižon Oľe spušč vino z hordova do koršova
koruš chór (v kostole) Chlopi u kosceľe na koruš chodza
koscel kostol Buli me u kosceľe
kosmačka egreš Kosmački dožreľi na ľekvar
koštival kostihoj Z koštivalu še chasnuje koreň
koštovať chutnať Janču, šak okoštuj !
kotňak, smarkati mladý chlapec Ten kotňak me tak ujid
kovkus margarín Mušim kupic dajaki kovkus, bo idzem pečic kolački
kozare sušené huby Hubi zbiram na kozare do poľivki na kračun
kračun štedrý deň, vianoce Mac varila na Kračun polivku z kvašnej kapusti
kracherľik malinovka
Dzedo mi kupil kracherľik
kraľovka muchotrávka cisárska (huba) Kraľovky maju farbu jak male kurčatka
kramkasa zdrav.poisťovňa Popať na mňe i zuby mam na kramkasu
kredenec skriňa v kuchyni Escajg trimeme u kredencu
krepľa šiška Ľubim krepľi z ľekvarom
kromka kôrka chleba
Na frištik mi zostala ľem kromka
kropaj kvapka Zos čola mu cekli kropaji znoju
krucica krt U zahradze mi rije krucica
kuchňa kuchyňa Mac še baržej v kuchňi strimu
kuker ďalekohľad Popať z kukerom, ta uvidziš
kuľi náboje do zbrane U zakope pod Žarom našol mi kuľomet i kuľi u zasobniku
kurč, kurče krč, krče Po kefiru mi dostal take kurče až me krucilo
kuri siepkyl Po dvore jim kuri behaju
kuršmit zverolekár Praše še pochorelo, Mušeli me kuršmita gu ňomu zavolac
kurta meta mäta kučeravá (bylina) Na kašeľ mi navrila tej z kurtej meti teju
kurti nevyvinutý Bul tam taki kurti chlop
kuščik troška Žid mi ľem kuščik chľeba
kvašne kyslé Kvašna kapusta
kvašne mľiko kyslé mlieko Mi dame mľiko skisnuc do hľiňenoho harčka do pivnici
kvašuha niečo veľmi kyslé To ňe vino, to kvašuha
lac nadávať Taku mi zalal až hura zahučela
lagir obrus z umelej hmoty  Ruc lagir na stol
lajbľik vesta Kamaratko požič mi lajbľika
lakocinki dobroty (sladké pochúťky) Šak vi nukace ľem same lakocinki
lakomťuťa lakomý

lazar chorľavý
ľečky cestovina rezaná na štvorčeky Do hubovej poľivki ľečki pasuju
lelenec sirotínec Ta to taki lelencoš
lilova fialová Mam lilovu chustočku
lingov povaľač
ľišovka kuriatko (huba) Ľišovky najľepši vikupuju
lokša zemiakova placka pečená na sporáku na sucho Jid mi lokšu
loška lyžica Nejic z rukami aľe z lošku
ľovnik krížový čap Každe koľeso bulo zabešteľovane z ľovnikom
ludzic lákať Muj ocec hutorel, že na odpusce predavaju ľem take ludzigroše
mac, mamočka matka, mamička Tota žena takoj skraju, to moja mac
magočka kôstka Magočki jest u šľivkoch, barackoch i čerešňoch
machac kývať Zamacla mi je z ruku na rozlučku
macher nadaný, výnimočný Ta vun macher do traktoroch
majoš, majoška pečeňová paštika Pri zabijačke me spravili majoše z calej pečinky
maňiri vrtochy Dzivče ma maňiri
marchev mrkva Dala ši marchev do poľivky ?
mašina,mašinka stroj,ale aj šporák Ňeška gu nam pridze mlacaca mašina
maučec mňauvčať Mače mauči na dvore
medovnik zákusok (všeobecne) Prinesla jej polni košar medovnikoch
mech vrece Tri mechi zarna
mechir močový mechúr Mam polni mechir, mušim šikac
mechki mäkký Na Veľku noc mi upekla taki mechki kolačok
merkovac dávať pozor Kto nemerkuje, ma veľo dzeci
mešačok mesiačik Mešačok už na nebe
mešterna hreda doslovne majstrovský urobená hrada podopierajúca uprostred miestnosti ostatné, krížne hrady Štredkom chiži mame mešternu hredu
metac hádzať Chlapec začal kameňe metac
misočka mištička Dakedi me z misočkoch jedli
mišalovka pasca na myši Ani mišalovka nepomaha
miščok meštek Gu tim Euro treba miščok na drobni
miškar odborník na kastráciu Ja še bojim ľem pana Boha a pana miškara
miškar odborník na kastráciu Ja še bojim ľem pana Boha a pana miškara
mlada mladucha Išla mlada z mladim spac
mlaďata novomanželia Mlaďata še pošli zdejmac
mlaďata novomanželia Mlaďata še pošli zdejmac
mlatok kladivo Zabijal klinci z mlatkom
mľiko mlieko Mľiko nam zkislo
molha hmla Ňeška bars molhovno
morjo more Dzedo cestoval pres morjo do Ameriki
moscik mostík Cez jarok gu nam moscik položeni
mošov plechová nádoba na umývanie riadu Oľe umyj grati u mošove!
motor auto Merkuj bo tam motori behaju
motorbicigeľ motocykel  Sušedov sin še na motorbicigľu zabil
muľar murár Kec kuri chvosti pospuščaju,ta muľare fajront maju
mutelka pohyblivá časť zbuška Marčo, ta dze mutelka od zbuška
naduc nafúkať Treba išče baloniki naduc
nalečniki zemiakove placky – haruľa Nalečniki barz ľubim
napakovac še nabaliť sa Ta u družšstve še napakoval
narabjac vyprať veľa prádla Ňeška mi narajbala pre calu fameľiju
naranč pomaranč Každe dzecko naranč dostalo
narokom naschvál Ta ti toto spravil narokom
naščadlo še narodilo sa (zvieracie mláďa) Naščadli še nam, dva kozički
navše navždy To mi ci dal navše
ňe nie Hutorel som ci že ňe
ňebarz nie veľmi Ňebarz ci verim
ňebo obloha Take belave ňebo ňeška
nešaľ še neblázni sa Nešaľ še, bo ce nescem
ňeščesce katastrófa, pohroma Vidzel ši totu havariju? Hotove ňeščesce
ňeška dnes Pric do nas ňeška
nešmiš nesmieš Toto nešmiš robic
nevalušni nevhodný, nespoľahlivý Ten gerok do varoša nevalušni
nohavky nohavice Mam dreľichovo nohavky
novta melódia Ta to už inakša novta
novtar notár Novtar mi toto pismo napisal
nožnički nožnice Vnuk mi ambrelu z nožničkami poštrihal
obecac sľúbiť Chto obecal ta naj da
obecunky sľuby Obecunky hunky, šaľenomu radojsc
obisce dom,domov Ta poce daľej do obisca
oblak okno Umivam tote oblaki a furt su brudne
obraščok obrázok Taka krasna jak obraščok
ocet ocot Uhorki do octu nakladame
onučka onuca
odpitac odprosiť Spravi ši hrich, ta še odpitaj
ohľadac še obzerať sa Za šumnu dzivku še každi ohľadne
ohľednik nápadník, vohľadník Marčo ! Ohľednik ci prišol
ohvarjac ohovárať U calim valaľe me ohvarjaju
ochabic nechať Frajir me ochabil
opalka dvojručný prútený košík Pozbiraj travu do opalki
opatrovňa materská škola Ja dakedi do opatrovňi chodzil
opľečko blúzka s krátkym rukávom Mojo opľečko šumňe višivane
oprobovac skúsiť Oproboval mi a podarilo še
opses podpätok Paľe na ňu, jaki ma opsesi
oringľi náušnice Mam oringľi z červenim  kaminkom
ošľiznute pokazené, zapáchajúce mäso Toto ošľiznute meso už ňevar !
ožeľec námraza, srieň Paľe jak žimno, ožeľec še trime na stromoch cali dzeň
pacerky ruženec Paľe baba a pacerky na paľcoch
pacerovac večer zvoniť anjel pána Dzeci domu, bo už zvoňa na pacere !
pada padá,prší Tak pada až še bombuľi robia
pachac ňuchať, čuchať Ľem kus mi popachal a znal mi, že to kolbasa
pachnuc voniať Ruža to barz pachňaca kvitka
pajta stodola, senník
pakľičok balíček Dzedo sebe vžal ľem pakľičok dohanu
palanky plot z drevených latiek Sušim obrus na palankoch
paľe pozri Paľe na ňu !
paľec prst (hociktorý) Ta to pan, perscinki na šickich paľcoch noši
pamut cverna na tkanie Spraviľi me osnovu z pamutu
pantalony nohavice Už ši veľki, ta noš pantaloni
pantľik stužka Pantľik zapľeceni u vlasoch
parfin voňavka Na Veľku Noc me tak pooľivali z parfinami, že mi nepachla, aľe šmerdzela
parobok mládenec Ja parobok z Kapušan
partok obrus Preštri partok na stul
partok obrus Hosci už tu, ta ruc partok na stol
pasija záľuba Taku ma pasiju,pacerki na šiju
paska Veľkonočný koláč

pasovac hodí sa, pasuje Pasuje jak ric na budar
pasuľa fazuľa Podbita pasuľa to mojo jedzene
patikar lekárnik Dzivka mi vištudovala za patikarku
pavuz drúk na pritlačenie sena alebo slamy na sedliackom voze Šeno na vože  treba zapavužic  s pavuzom
pazdzere drevnatý odpad z konopí
pecok pec Ocec priložil do pecka
peľuchy plienky Ta i neška mi rajbala peľuchy
pengala plniace pero
peňaščovka muškát (kvet) Cahace peňaščovki na balkoňe šumňe ukažu
peňeži peniaze Taki skučkar ľem peňeži stluka
perdzec prdieť Baba išla perdzaci dolou valalom
perscinok prsteň, prstienok Už po dvoch tižňoch mi na paľec perscinok nacahnul
perši prvý Ňeška ja bul perši
perun blesk, hrom Sušedoj do chiži perun uderil
pešnik chodník Pres zahradu idze pešnik gu jarku
pešňik chodník Ic po pešniku bo ce motor zabije
petruška petržlen Petruška še prida do poľivki
pinzľik štetec Smužka še robi z takim cenkim pinzličkom
pipka fajka Stari pipku kuri
pirko pero Ňeška me u škole perši raz pisali z pirkom
pisanka maľované vajce
piskovac papuľovať Ňepiskuj, bo ce uderim
pismo list, dopis Postarka pismo prinesla
plachcina plachta na trávu Plachcina travi pre kravi
pľajster leukoplast Peti na nohoch mala z pľajstrami oľepene
plano zle Šak zostaň, co ci tu plano ?
pľantac tmoliť sa Ten moj chlop še ľem kolo mňe pľantal
pľeban farár Naš pľeban ľepši jak hočktori druhi
pľetkovac ohovárať Babi šedza na ganku a pľetkuju
pľeveň, pľevňa stodola Sanki trimeme u pľevňi
pobalamucic spochabiť Calkom dzivčecu rozum pobalamucil
počľivosjc statočnosť, úcta, panenstvo Počľivosjc to draha vec
podbite bandurki zemiakový prívarok Na obid mi mac dala podbite bandurki zos volskim okom
pohubic pokaziť Motor še mi pohubil
pokriva žihľava Pokriva peče jak ďabol
pokrovec koberec A muj ocec z Kahanovec zvaľil macir na pokrovec
pokrutky ľadviny Pijakoch pokrutki boľa
pokurčic pokrčiť Papir pokurčil a odrucil
poľo pole Ej Zalužicke poľo z ružami okolo
pomitok handra na umývanie riadu Daj pomitok na grati
pomitok handra na umývanie riadu Pomitok mame zo starej košuľi
ponďola spodnička dámska Na sebe mala ľem taku ponďolu
ponosi sťažnosti Ponosi podaj na sud
poper čierne korenie Kus veľo popru u jedzeňu
porskac kýchať Ta ja i dzešec raz porsknem
posceľ posteľ Z posceľi mi zešol už o trecej
posni nepomastení Ľem taki posni chľip jime
povučajka mihalnica Pavučajka mi spadla do oka. To barz meržena vec
požňic meškať Richľik z Bratislavi požňil
pražinka  hrianka, topinka Teraz pust ta na večeru mame pražinki s cesnokom
prebatoric prebudiť sa Kedz mi še prebatoril, pošol mi do roboti
predigoňec premrznúť

priklet predizba Jaki prikľet take obisce
priluba doskami odhradený priestor na obilie
pripľichcic še nenápadne sa pridať Vun še gu nam ľem tak pripľichcil
pripovidka rozprávka Vun ľem pripovidky spľita
prisadi sadenice, priesady U ceplej hredze mi virošľi prisadi
priščipkar nevyučený obuvník Šak to ľem taki priščipkar
puľak moriak Britki puľak
puľka morka Šumna puľka
punča päsť, úder päsťou Takoj prestaň, bo dostaneš punču do bradi
puporok slepačí žalúdok Dzeci u poľivke ľem puporok  hľedaju
pust pôst Zabavi, bali skončili a mame teraz Veľki pust
rabati čierno-biely Mame rabati kuri
rače mreže Kapura, kapura, na kapure rače.
radijov rádio Ňeška u radijove hlašiľi
rachovac rátať Ja škoľar, ja znam rachovac
rajbac prať Peľuchi rajbem každi dzeň
rajbačka práčka Mame automaticku rajbačku
rajcupa ovarová polievka Zabijačka bez rajcupi še nerachuje
rajtovac jazdiť na koni Rajtuješ jak husar
rečica sito
renda handra Toti nohavky to stara renda
rendešne poriadne Stoj rendešne, naj ce pomerjam
rešedkavi drevnatý napr.kaleráb Šicka retkev nam zrešetkavela
ric riť, zadok Naša sušeda ma veľku ric
richtovac še pripravovať sa Virichtovana jak na vešeľe
riňavy veľmi špinavý zájdenou špinou Tot tvoj kark riňavi
rinče štrk Do betonu rinče treba
ringišpil kolotoč Ringišpil še tak krucil až jim plano prišlo
riňovka odkvapova rúra Voda u riňovce ľem tak huči
riska rezeň Na vešeľu bulo vecej riskoch jak kolačkoch
rozdžamčic rozmliaždiť Kec bandurki uvru, treba jich rozdžamčic
rozprojeni rozhorúčený Chlapec z behaňa še calkom rozprojil
rucac hádzať Popať ho. Kameň mi rucil do hlavi
rula trúba na pečenie, rúra Daj kurče do ruli naj še upeče
rumeňec harmanček Rumeňec na šicko pomože
rusadľe turíce, sviatok Na Rusadľe uvarime z tej kuri poľivku
rusnak gréckokatolík U našim valaľe jest vecej rusnakoch jak šickich ostatňich
salviš jehovista Salviš, babavira, jak do plota dzira
sanovac ľutovať Ta ja ce sanujem
scec chcieť Kec ti nesceš ta i ja nescem
scelosc ochota Vun ňema scelosci do roboti
scereň strnisko (po kosení) Behal bosi po scerňi
segiň chudák Taki segiň. No bidňačok.
sender priekupník /zbieral handry, kožky/
serbac srkať Merkuj, bo serbeš až ce na uľicu čuc
sersam nástroje, nástroj Oľe skrij ten svoj sersam !
schudza schôdza Ňeška bula schudza Obecnoho uradu
sipanec cesta
sir tvaroh Haluški zo sirom a slaninovo škvarki – to dobrota
sivar cigara To žena ! Vona sivari kuri !
skadzi odkiaľ A vi bači, skadzi sce ?
skarac potrestať Šak čekaj, pan Boh ce skare!
skľep obchod Idzem do skľepa po chľip
skľep obchod U valaľe mame fva skľepi
skľinčina sklenené črepy U karčme Jožko rucil pohar, ľem tak skľinčina ľitala
skric schovať Skriti, ňeskriti, idzem !
skubac šklbať Mi až triraz skubeme kački
skupi lakomý Skupi dvaraz kupi
skura koža Taki chlop išče z tebe i skuru scahne
skurčeny zohnutý Mižu nešedz taki skurčeni
sliza slza Slizi jej z očoch kapčeli
slunko slnko Cali dzeň slunko švicilo
sluty postihnutý, pohybovo obmedzený
smak, smakovac chuť, chutiť           Dzekujem, mamo, bars mi smakovalo
smakovac chutiť Bars mi smakovalo
smargeľ sopeľ Taki veľki a smargeľ ci furt viši pod nosom
smarkati sopliak, zasoplený Toti smarkati dceci me me calkom užarľi
smaržľa smrčok (huba) Smaržľi rošňu na jar u doľinkoch zo šnihovu vodu
smik slák, sláčik Žebi ši moh hrac na hušľoch treba ci smik
souda sódová voda U Šečovci soudu robil soudar Macko
spľichcic še spolčiť sa Ta z nim ši še spľichcil
spľitac tárať Vun furt ľem pripovitki spľita
spomnuc spomenúť Ňeznam sebe spomnuc, jak ten chlop vipatral
sprični hašterivý Taki ši sprični jak tvoj ocec
sračka hnačka Z kefiru me taka sračka ulapila, že až.
statok dobytok Vun bohati, pouni dvor statku
stic stučnieť Taki stiti bembeľak še z ňoho stal
stružľak slamník Stružľak napchati, ta možu prisc
stružľak domáci matrac vypchatý slamou Stružľaki napchani, ta hosci možu prisc
suka fena Naš pes ňe pes aľe suka
sumeňe svedomie Na mojo sumeňe druhu vežmem tebe ňe
šafareň truhlicová lavica Na šafarňi še i spac da
šafľik vandlík U šafľiku hruški umivame
šahovina palivové drevo – metrovica Ňeška mušim šahovinu porezac
šajt syr aj tlačenka Ľubim jejsc šajt z cibuľu
šaľeni blázon,nenormálny Šaľena ja bula že ja ce ľubila
šamerľik malá stolička Šedzela na divaňe a nohi mala na šamerľiku
šanda letná kuchyňa Naša šanda ľem taka zbita z ňehobľovanich deskoch
šaňec priekopa Košar rucim do šancu, sama skočim do tancu
šarhaňov blatník na bicykli Nečujem, bo ci šarhaňov čerči
ščambľa trieska Zadrela mi ščambľa do paľca
ščipky štiepky na založenie ohňa Prilož išče ščipkoch, bo zahašňe oheň u mašiňe
ščutka ohryzok Koňi ľubja ščutki z kenderici
šečka posekaná slama
šedzisko sedadlo Bicigeľ z dvoma šedziskami še vola tandem
šerbľik nočník Totu noc mi bula dvaraz na šerbľiku
šeregľi nosidlá Na šeregľoch cehlu nošiľi.
šerp kosák Pošla zo šerpom pokrivi nazbirac
šicko všetko To šicko naňič
šidzemdzešatšidzem sedemdesiatsedem Ta to daľeko, šidzemdzešatšiudzem kilometri
šifa loď Na šife do Ameriki išol
šifoner skirňa Šifoner z macerinej vibavi
šikac močiť, cikať Dzivčata šikaju inšak jak chlapci
šikľina moč U poharu šikľina bula
šiňak mliečnik (hlinený hrubostený) Vež kvašnoho mlika zo šiňaku
šipar šipová ruža Najpachňacejši kvitki ma šiparova ruža
škatulka krabička, škatuľka U kišeňi mam škatulku švabľikoch
šlajmovac čistiť črevá pri zakáľačke Šturiš meso do ošlajmovanich čerevoch a maš kolbasi
šľifka slivka Kec nazbirame šľifki, ta z nich šľivovicu navarime
šmaľec masť My ľem na šmaľcu varime
šmaric hodiť Od zlojsci šmaril vidli do hnoja
šmerc smrť Do šmerci ci nič nebudze
šmerdzec smrdieť Šmerdzel tak až še za nim cahalo
šmigac biť, bičovať
šmiški smiechoty,posmech Parobci šmiški robiľi
šmirgeľ brúsny papier
šňicľa fašírka Ja zarobim meso na šnicľi a žena utľapka
šor rad,poriadok Raz-dva mi z nima sprpravil šor
šougor švagor Muj šougor tamten rok umar
šoudra šunka
šparga špagát aj špargľa Moja baba mala u zahradze i dva krački špargi.
špargočka špagátik Nohavki mu na špargočki višeli
špitaľ nemocnica Zo zlamanu nohu mi bul u špitaľu
špivanka pesnička Krasňe zašpival totu špivanku
špuľka cievka
špuľar zariadenie na prevíjanie cievok
štablon drevený strop Dakedi pod štablonom i stromiki višeli
štacion stanica U Šečovci štacion na dolnim koncu varoša
štachitka latka v plote Vitarhnul štachytku z plota
štelajz regál
šteľovac nastaviť Tak ši našteľoval šrotovnik, že až meľe na muku
štiglinec stehlík U kračku štiglinci čvirikaju
štokovi dom poschodový dom U Košicoch mi vidzel ľem štokovi domi
štrambi strapce Na obruše po baboj štrambi našiti
štrang povraz Krava bula na štrangu priviazana
štrechavi strapatý Hlavu maš štrechavu
štriľac strieľať Šak vidziš, že sebe štriľa z tebe
štrimfľe pančuchy Marčo pocahni sebe štrimfle
štverci konský postroj Rucil mi na koňa štverci a pošli me
šudov, šudovik prasiatko, odstavča Kolo švini šudoviki behaju
šuflatka zásuvka Polož peňeži do šuflatki
šumňe pekne Šumňe ši to spravil
šurc zástera Gu obsluhe mi bili šurc treba
šuster obuvník Šustrovo dzeci maju dzirave topanki
šuster obuvník Šuster mi na topanki priščipki spravil
švabľiki zápalky Švabľiki nepatra dzecom do ruk
švačka krajčírka Sušeda to dobra švačka
šverbec svrbieť Neškrab, co ce nešverbi
šverboritki ružový ker, šípky Pri jarku rošňu šverboritki
šveto sviatok Veľka Noc to veľke šveto
švirži čerstvý Mac prinesla švirži čerešni zo zahrady
švitki svižný Švitko behal
takoj ihneď Jožku takoj gu mňe
talaš regál, polica U komore mame štiri talaši  jablukoch
tarlo strúhadlo Kec začňem na tarľe tric chrin takoj plačem. Slizi mi ceču až na bradu
tej čaj U žime mam furt navareno harčok teju
teľiška dvojkolesový vozík Bandurki vožim na teľiškoj
teľo toľko Nechcel mi až teľo veľo
temetov cintorín
tepša plech na pečenie Upekla mi tepšu medovňikoch
terkaňe klanie rohami Merkuj, naj ce krava ňepoterka
terľica zariadenie na spracovanie konopí
tiki šumienka vyrábaná v cukrovare trebišov Na peršoho maja dakedi tiki metali z motoroch a dzeci jich lizaľi jak šaľeni
tinta atrament
tintaš atramentová ceruzka
tlumač prekladový slovník Joho dzedo prinis z ameriki tlumač
trimac držať Trime še jak kľišč
trošic mrviť(chlieb) Merkuj! Bo trošiš
truna truhla Umartoho do truni položili
trupareň márnica U našej truparňi  jest i ľadňička na umartich
tuňe lacné Najtuňši nožik me volaľi ribka
uderic udrieť Perun uderil do chiži
udvarlovac kurizovať
ulapic chytiť Ta ja neznam dze totu chorotu ulapila
v čeži tehotná Ked mi ho spoznala takoj mi bula v čeži
valal dedina U calim valale nemaš pari
varecha naberačka Už priňešľi miski zos poľivku. Naberce sebe z varechu
varoš mesto Šecovce to mali varoš
varštak dieľňa Ocec u varštaku hobľuje desku
vecka potom Vecka prišol i bačik
verkľik verklík, flašinet Baba ľem hutorela jak verkľik
vertepi nebesá (vysoko) Bohocec na vertepoch
vešeľe svadba Sušeda nas zavolala na vešeľe
vidrižňac še posmievať sa Vidrižňaju še mi
vigan šaty Toto našo dzivče vigany noši
vilaň baterka Švic mi z vilaňom
vipľaskac vyfackať Vipľaskal ho po pisku
visluchac vypočuť Dochtor šicko vislucha co mu poviš
vloňi minulý rok Vloňi bula dobra chviľa na žniva
vohľedi vohľady Nedzeľu pridzem do vas  na vohľedi
vozger sopeľ
za pristaša na prístupky Za pristaša gu nam prišol
zabavisko hračka Kupil mi dzecku dreveni kocki jak zabavisko
zaduc sfúknuť Ocec zadul švičku
zaft sirup
zahlavok vankúš Daj hlavu na zahlavok
zajda batoh Veš ti zajdu i ja zajdu
zameška kukuričná kaša Navarim zamešku a žim zos kvašnim mľikom
zamurcani zašpinený, umazaný Popať na toho maloho,od čukoladi je zamurcani od hlavi po peti
zapach dubák (huba) Polni ľes zapachoch
zatkac uzavrieť, zapchať Fľaška zatkata zos dugovom
zatoržka zámienka
zaušňički náušnice Kupila mi dzivčecu zaušňički
zbačil zbadal Idzem z karčmi a naraz mi ho zbačil
zbušok zariadenie na mútenie Dva hodzini mi mušel z mutilku  u  zbušku trepac
znac vedieť Chto zna tot zna
zochabic zanechať Ta to mac, dzeci zochabila
zrezovanec pažítka Do mesovej poľivki treba zrezovanec dac
žaric silno smädiť Po tej šlivovici me barz žarilo
žec zať Gu jednej dzivce mam dvoch žecoch
žgruňi plačlivo mrmlať Hančo! Dzeci ci žgruňa
živan zlodej Dajaki živan nam kuri pokradnul
žochtar nádoba na dojenie mlieka Mľiko mam najradšej rovno zo žochtara
Pozn. Ak viete správny preklad nepreložených slov,alebo viete nejaké, ktoré tu nemáme, napíšte. (foneticky by  nemali znieť ako spisovné)   Slovník zostavuje T. Herbst. Do slovníka prispeli  Soňa B.,  Janko S.  Peter D. Stanka M., Marián.K. Milan P. a ďalší....