20.7.2014 Pred vyše mesiacom sme navštívili najsevernejšie miesta Slanských vrchov pri Pavlovciach. Dnešnú cyklotúru začíname v najjužnejšej obci pod Slanskými vrchmi - Michaľanoch. Dnes je úmorná horúčava, teplota sa šplhá k tridsaťpäťke. So Števom chceme prejsť cez Byštu a maďarské obce Füzérkajata, Filkeháza, Pálháza, Mikoháza, Aslóregmec, Felsoregmec a späť do Michalian.

                        Dĺžka celej trasy cca 36 km.

AB.
Západne od Michalian. Maďarský kopec  Mátyás hegy (311)

Cesta z Michalian do Kazimíra.

Kazimír. Odbočujeme vľavo na Byštu.

Obec Byšta pod hraničnými kopcami Baba a Lipovec (620)

Pohľad SZ smerom.

Obec Byšta. Čaká nás vyše štyri km pomerne prudkého stúpania na hranicu.

Byšta. Tu zabočiť vpravo.

Tu je už len štrková cesta.

Povyše Byšty čítame na pútači okrem iného toto : Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013.
Výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto obce - Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta. Výška príspevku z ERDF poskytnutá Európskou úniou činí 65 025 EUR.


Konečne trochu ochladenia v lese, ale iba na chvíľku.

A sme na hranici, kde je koniec stúpania. Do Füzérkajaty je to 4 km.


Prvá usadlosť na maďarskej strane.

Füzérkajata pred nami.
Na Slovensku málo videný jav. Plne funkčný udržiavaný hydrant s pitnou vodou. Dopĺňame si tu zásoby vody.


Informačná tabuľa na cyklotrase oznamuje: Pusztafalu 4 km, Kolbása/Brezina 10 km, Izra 7 km, Slanská Huta 14 km, Pálháza 5 km, Hollóháza 11 km.

Füzérkajata, stále dole kopcom.

 V pozadí na tom malom kopčeku v strede obrázka je hrad Füzér. Z veľkých lánov slnečnice sa šíri príjemná vôňa.

Spätný pohľad na Füzérkajatu pod kopcom Baba_Hegy.

Križovatka v malej dedinke Filkeháza. Rovno smer  Pálháza. Doprava Hólloháza. Po tejto ceste vpravo sa dá dostať na hrad Fúzer, alebo cez Pusztafalu na Izru.

Pekný kvetinový záhon pri tejto križovatke.

To sme už v Pálháze, kde začína nádherný cyklochodník. Je postavený na telese bývalej železničnej trasy.

Pálháza.

Hneď vedľa cyklotrasy je táto vyhliadka na hrádzi poldra a náučný chodník.

Pohľad severným smerom. Dedina Villivitány pod hraničným kopcom Veľká hora

Mikóháza. Na chvíľu opúšťame cyklochodník a ideme si obzrieť poniže obce veľké množstvo vinných pivníc.

Na konci  Mikóházy, cyklochodník prechádza na ľavú stranu cesty.

Tu musíme odbočiť vľavo do Alsóregmecu po málo frekventovanej ceste. Cyklochodník pokračuje ďalej do Sátoraljaújhely a Sárospataku.

Alsóregmec. (Nižný Regmec)

Alsóregmec, kostol.

Alsóregmec cintorín.

V diaľke pohľad na slovenskú obec Luhyňu.

Felsoregmec. Vyšný Regmec.

V diaľke sú Michaľany.

Predhraničná "kadibudka"

Hraničný prechod Michaľany. Aj takto sa "účelne" využivajú financie z európskych fondov. Vedľa ošarpanej budovy bývalej pohraničnej stráže, ktorú teraz obývajú rómski spoluobčania stojí už niekoľko rokov nevyuživaná budova postavená s pomocou eurofondov. V roku 2011 bolo na obhorenej infotabuli napísané toto:

Program susedstva
Maďarsko- Slovensko-Ukrajina 2004-2006
Príspevok z ERDF:
6 139 136, 05 Sk
Príspevok zo  ŠR                           1 637 102,05 Sk
Spolufinancovanie obce                   409 275 ,74 Sk
Názov projektu  "Cyklotrasa a odpočívadlo na trase Mikóháza - Michaľany"
Projekt spolufinancovaný európskou úniou

Výstižne zhodnotenie tohto projektu nájdete na stránke záujmového združenia Trón Košice klikni tu....
 


Michaľany. Záver nášho dnešneho cyklookruhu.Zamyslenie na záver:Je to nádherný cyklookruh po asfaltových cestách až na úsek Byšta - štátna hranica, kde je iba lesná štrková cesta.  Po celej trase v Maďarsku sme nenašli žiadne odhodené plastové fľaše, alebo iný neporiadok, ako to býva zasvinené povedľa ciest na Slovensku. Možno je to len náhoda, alebo žeby sme boli väčši bordelári ako naši južní susedia?