29.5.2022  Čerepeš 1
Dĺžka celej trasy tam a späť cca11 km.    
17.3.2019 Ploska  Kopec nad Dargovskym priesmykom
Dĺžka celej trasy cca 4 km.      
4.9.2016  Podhorím 16  Zemplínska Teplica, Veľké a Malé Ozorovce, pútnické miesto Bralo, Trnávka, Sečovce.
Dĺžka celej trasy cca 33 km.
5.5.2016  Podhorím Slanských vrchov 11
Dĺžka celej trasy cca 19 km     
30.3.2014  Dargovský priesmyk - Z.Teplica
Dĺžka celej trasy cca 16 km.      
9.3.2014   Rakytovou dolinou   Vrch Ploská, Rakytová dolina
Dĺžka celej trasy cca 8 km           
17.11.2013 Kapoveň   Ružový sad-Barnakut-Kapoveň-Vrchný kameň-Mesiareňský dub-Bralo-Sečovce.
 Dĺžka celej trasy cca 22 km.    
8.9.2013     Okolo Bogoty   Na bicykli okolo Bogoty.
Dĺžka  celej trasy  cca 25 km.           
31.5.2013   Južná časť Slanských vrchov - panoráma
15.07.2012 Slanec a okolie   Slanec, hrad Slanec, Strahuľka, Hradisko, Slanec.
Dĺžka  celej trasy  cca 14 km.          
08.05.2012  Dargovský priesmyk   Dargovský priesmyk, Barnakut, Košarov vrch, Bralo, Sečovce
29.04.2012   Okrúhly vrch   Dargovský priesmyk, Maliniak, Okrúhly vrch(Lovecký zámok) a späť.
Dĺžka trasy Dargovský priesmyk - Okrúhly vrch  cca 8 km.          
20.11.2011 Jesenné obrázky 2011  Dargovský priesmyk, Maliniak, Bogota a späť
16.10.2011 Malý a Veľký Žiar  Dargovský priesmyk, Malý a Veľký Žiar, Bralo, Sečovce
1.5.2011    Čerepeš   Dargovský priesmyk, Maliniak, Bogota, Čerepeš a späť.
Dĺžka  celej trasy  cca 16 km.           (  po Bogotu)
8.4.2011   Deravý kameň    Regeta, Deravý kameň, Zbojnícka pivnica, Okrúhly vrch, Regeta
Dĺžka  celej trasy  cca 20 km.          
3.4.2011 Dargovský priesmyk- M.Ozorovce  Dargovský priesmyk, Košarov vrch, Bralo, M.Ozorovce.
Dĺžka  celej trasy  cca 16.2 km.          
10.6.2010  Nad Zemplínskou Teplicou   Z.Teplica, Ugron, Kivlik, Varheď(hradný vrch), Z. Teplica
Dĺžka  celej trasy  cca 15 km.       
6.6.2010    Tereš    Dargovský priesmyk, Tereš, Vrchný kameň, Kapoveň a späť.
Dĺžka  celej trasy  cca 19 km.          
16.8.2009   Črepník   Dargovský priesmyk, popod Bogotu západnou cestou, Črepník, Ruskov, Slanec.
Dlžka trasy 30 km.      
26.7.2009  Dargovský priesmyk, Slanec   Sečovce, Bačkov, Dargovský priesmyk, Slanec, Sečovce.
Dĺžka trasy cca 50 km        
2.8.2009   Kačmarka  Dargovský priesmyk, Maliniak, Kačmarka, Z.Teplica.
Dlžka trasy 17 km.    
3.4.2009   Malý a Veľký Žiar   Dargovský priesmyk, Malý Žiar, Veľký Žiar, Dargov.
Dĺžka trasy necelých 13 km.       
14.3.2009  Malý Žar     Dargovský priesmyk, Malý Žiar, Dargov.
Dĺžka trasy necelých 8 km.       
6.11.2008   Bogota  Dargovský priesmyk, Bogota, Dargov.
Dľžka trasy 20 km       
29.6.2008  Mesareň  M.Ozorovce, chata pod Košarovym vrchom, "Mesareň" a späť.
4.5.2007  Bralo    Malé Ozorovce, religiózné miesto Bralo, a späť.
9.4.2007   Okrúhly vrch (Lovecký zámok)  Sečovce, Dargovský priesmyk, Okrúhly vrch, Z.Teplica, Sečovce.
 Dĺžka trasy cca 48 km        Ak sa tu nenachádza miesto ktoré hľadáte, skúste to s google vyhľadávačom
Zobrazia sa vám všetky stránky na tomto webe, ktoré obsahujú vami zadané slovo, alebo slová.


Loading