Toto napísal PhDr. Ján Ordoš rodák zo Sečoviec o tejto lokalite. Výstrižok z novín poskytol Miki Javorsky.
Výňatok z knihy Štefana Korčmároša - Sečovské obrázky. Edícia  Ing. Peter Sklenčár. Pastel Sečovce, 2010