SLANSKÉ VRCHY - Turistická mapa    

Nastavenín kurzora nad farebný terčík sa zobrazí náhľad obrázka. Kliknutím na terčík sa otvorí stránka súvisiaca s vybraným bodom.    xxxx

Copyright ©2007-2011 Freemap Slovakia (www.freemap.sk). Some rights reserved.
Rendering: Copyright ©2011 Freemap Slovakia. Licensed as Creative Commons CC-BY-SA 2.0. Some rights reserved.
Map data: Copyright ©2011 various OpenStreetMap contributors. Licensed as Creative Commons CC-BY-SA 2.0. Some rights reserved.
Relief and Contour Map derived from Shuttle Radar Topography Mission data set.
Map icons CC-0 from SJJB Management