Emma Diana Goldschmidtová rod.Rotschildová bola manželkou Luisa G., ktorého rodina mala v prenájme Dubnické opálové bane v rokoch 1845 až 1880. Za ich prenájmu dosiahli opálové bane svoj najväčší rozmach, dôkazom čoho bolo udelenie šľachtického titulu a erbu, a veľké úspechy aj na Svetových výstavách.   V polovici augusta sme absolvovali ( Ivan Šomjan a Zbojníča) poznávaciu a zároveň pracovnú  ( neplánovanú) exkurziu po banskej osade Dubník a jej okolí.
   Významným turistickým a historickým miestom, ktoré sa spája s touto lokalitou je pomník Emmy Diany Goldschmidtovej.
Pohľad naň bol žalostný a turistika musela ustúpiť nastoleniu spokojnosti v nás oboch. Keďže sme mali nejaké pracovné náradie pustili sme sa do malej očisty pamätníka od machu, vegetácie, koreňov v jeho tesnej blízkosti ( po kamennú obrubu). Potreba skrášlenia miesta sa posunula a posekal som aj náletové dreviny okolo pomníka. Na celkové usporiadanie priestoru pomníka a jeho okolia do vhodnej, kultivovanejšej podoby však  treba viac ľudí a aj patričné náradie ( teda cielenú činnosť, nie iba takúto spontánnu). Bujnenie vegetácie a narúšanie pomníka koreňmi je však na určitý čas pozastavené. Stav pomníka z roku 2008 a po našom čistení (august 2012) môžete posúdiť z fotografií.
       Touto cestou chceme pozdraviť aj nesmierne kreatívne a inteligenčne vyspelé tvorkyne vyrýpaných mien na pomníku, konkrétne Ivetku a Luciu. Naozaj nevieme doceniť ich úsilie.
( Čo s takými? Ak by sme mali byť zlomyseľní, tak prianie pre nich - nech majú čoskoro vlastný pomník s menami. Ale to by nebolo od nás ľudské. Tak prajeme lepšie nápady a zdravé ruky.)
Ak by niekto pochyboval o „kráse“ tejto lokality pridávam na porovnanie pár svojich fotiek ( z roku 2011) z návštevy hrobu Emmy Diany Goldschmidtovej v Londýne, ktorý sa nachádza v časti Willesden - Willesden united synagogue cemetery.
Čo nenájdete na pomníku sú napríklad tieto životopisné údaje:
Emma Diana Rotschildová sa narodila 4.12.1848 v Londýne a umrela 24.12.1878 v Paríži, vo Francúzsku. Bola manželkou Adolfa Louisa Goldschmidta von (de) Libanka. Emma Diana (resp. Dinah) Goldschmidtová bola matkou 3 detí:
Beni Jean (1869)
Stella Alfreda (1871)
George Maximilian (1874).
Uvádzam tieto údaje preto, lebo v staršej literatúre sa zamieňa Emma Diana so svojou svokrou Emíliou. Taktiež staršia literatúra uvádza zlý letopočet jej úmrtia. Na fotke z Londýna jasne vidno rok 1878. Pri pozornom štúdiu letopočtu na Dubníku je jasné, že aj tu je správny letopočet 1878, a nie mylný letopočet 1888, ktorý sa uvádza v staršej literatúre.
Pre mňa porovnanie oboch miest vychádza jednoznačne v prospech „nášho Dubníka“. Aj preto ten záujem – krása miesta a jeho „pamäť“.
   Potom sme si prešli zvyšky aleje ( odseknutých pár konárov odhalilo krásnu trasu), ktorá vedie k ruinám kaštieľa Goldschmidtovcov. V časti bývalého vstupu do budovy sme čiastočne očistili betónové stupne prvého schodu, a to zo západnej a východnej strany. Pekne vidno mriežkovanie v betóne.
   Tento príspevok som napísal s cieľom, aby sme nezabúdali na blízke miesta aj v tomto období, keď sa mnoho turistov snaží „dobehnúť“ rok a stihnúť turistiku vo vychytených lokalitách. Pritom miesta na dosah zostávajú zanedbané, prehliadané i nedocenené.
Dúfam, že naša  akcia bude mať pokračovanie, prípadne pokračovateľov. A trebárs aj vy, ktorí práve čítate tieto riadky pomôžete dokončiť začaté dielo k lepšej spokojnosti nás všetkých, okoloidúcich a s úctou k E.D.G.
 
Pomník Emmy Diany Goldschmidtovej je zaevidovaný v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR ako Monolit Emmy Goldschmidtovej pod č. VS/2036.
Pamiatka bola schválená pre zápis do štátneho zoznamu uznesením č.26 ŠaKK ONV Prešov
dňa 27.9.1973.

Text a foto: Ing. Janko DucárPomník Emmy Diany Goldschmidtovej. Foto z roku 2008

Emmy Diany Goldschmidtovej. Foto august 2012.

Zvyšky prvého schodu bývalého vstupu do budovy kaštieľa Goldschmidtovcov.
Pomník Emmy Diany Goldschmidtovej na cintoríne v Londýne.

Pomník Emmy Diany Goldschmidtovej. Foto z roku 2007Informačná tabuľa , ktorá je na fotografii z roku 2007 v súčasnosti už nejestvuje, vandali ju totálne
zničili.Pomník na turistickej mape....Rôzne odkazy na tématiku Dubnické opálové bane 
                       

             
http://www.opalovebane.sk/
              https://www.opalovebane.com/
              http://www.slanskevrchy.sk/Lokality/Opalove%20bane/Opalove%20bane.html
              http://sk.wikipedia.org/wiki/Dubn%C3%ADcke_op%C3%A1lov%C3%A9_bane
              http://www.mineraly.sk/files/hist/044_dubnicke_opaly_iformat.htm