17.2.2009  Nás opustil náš dobrý priateľ Imro Jacko. 

Kto ste ho poznali venujte tichú spomienku jeho pamiatke.


Tu sú krátke videoklipy z našich spoločných potuliek po Slanských vrchoch.