12.6.2009  nás opustil náš dobrý priateľ Berci Spišák. 

Kto ste ho poznali venujte tichú spomienku jeho pamiatke.