10.10.2020  Prešovská cesta. V 18. storočí keď ešte nebola cesta cez Dargovský priesmyk ani približne v súčasnom profile, využivali naši predkovia prechod cez masív Slanských vrchov tzv. Prešovskou cestou. Cesta začínala v Dargove približne v mieste kde je umietnený tank. Odbočilo sa vpravo, potom stúpaním zákrutami hore. Približne v najvyššom bode sa cesta rozdelila. Vľavo pokračovala do Košického Klečenoav a ďalej do Košíc. Vpravo sa obočovalo /v súčasnosti po červenej tur. trase/ a ďalej na Bordu, Nižnú Kamenicu do Prešova.

Pred časom sa na FB objavilo zaujímavé video od pána Pristaša a spol o tejto tématike. Odkaz na video.....
Túru  prejdenu po Dargovsko Klečenovskej vetve spomínanej cesty nájdete na tomto odkaze.......

              Dĺžka celej trasy cca 11 km.

AB.Vstup do Bačkovskej doliny.

Doľava k Holej hore.


Jedna z mála bedlí čo som dnes videl. je veľmi sucho.Štrk na ceste dosť znepíjemňuje cestu na bicykli.

Pozná niekto túto hubu?

Pri rozlomení z toho vyteká nie veľmi príjemne voňajúci maz.

Cesta k lesníckej chate pod Holou horou.

Cez lúku vpravo od tohto miesta sa dá dostať k obnovenému hrobu nadporučíka Alexandra Petroviča Golubjeva. Zahynul tu v decembri 1944.
http://www.slanskevrchy.sk/.../Pod.../Pod_Holou_horou.html

Stále do kopca.

Pohľad východným smerom.

Pohľad južným smerom.Je odtiaľto pekný výhľad na Zemplín. Dnes nie je viditeľnosť dobrá.

Lavička na oddych.


Prekážka.

To je už červená magistrála, z Darg. priesmyku na Lazy.

V týchto miestach už prechádzala pravdepodobne tzv. Prešovská cesta. Vpravo vedie cesta do bývalých kúpeľov Borda. Na mape označené ako Odbočka na Bordu


Telekomunikačná veža. Je postavená na kóte PREŠOVSKÁ.


V starších mapách toto označenie Prešovská nenájdete.


Vpravo pokračuje červená na Darg. priesmyk. vľavo je už spomínaná Prešovská do Dargova.
Na mape označené ako Odbočka na Dargov.....


A už stále iba z kopca.Nad Dargovom.


Pri benzínovej pumpe v Dargove.