Ich trasu videl Peter E. svojím objektívom  takto......