21.4.2013 Konečne už jarná vychádzka cez dve doliny.
Začíname vstupnou bránou do Bačkovskej doliny pri ihrisku v Dargove.  Je skôr už letné počasie, pofukuje prijemný vetrík. Dnes sa chceme dostať dolinou Bačkovského potoka cez sedlo medzi Strechovým vrchom a Kozím hrbom do doliny Cabovského potoka a potom asfaltovou cestou z Cabova do Sečovskej Polianky na autobusový spoj späť do Sečoviec.

Foto a komentár - Marián Jaššo

             
Tradičný začiatok mnohých tras, ktoré sa uskutočňujú počas roka.

Všade je už plno jarných kvetov.

Jarná voda Bačkovského potoka vymlela z brehu takýto obrovský balvan. ( cca 2 x 4 m )

Pokračujeme pod hradným vrchom Parustanu vľavo zelenou značkou.

Pekný pohľad Bačkovskou dolinou. Vzadu sú Zare.

Vpravo pohľad na Mošník.

Zaujímavý smerovník.

Posledný sneh nad Cabovskou dolinou.

Ide sa dole K Cabovu. Pred nami je Mazolin.

V diaľke sa matne črtajú bytovky vo Vranove n / Topľou.

Zovšadiaľ steká množstvo vody, ktoré napája Cabovský potok.

Mošník.

Fliačiky snehu.

Dymové signály nad kopcom.

Ako bude vyzerať dolina dole.

Ťažba dreva. Vpravo sa ide na Mazolin.

Celou cestou dolinou nás sprevádzal zurčiaci Cabovský potok.

Stromček na kamennom podstavci.

Zurčiaci potok.

Po ľavej strane sa nachádzalo množstvo skál.

Celý kopec by bolo treba preskúmať.

Studnička pod kopcom.

Z cesty to vyzeralo takto.

Kopec Ostra.

Starý sad s posedom nad dedinou Cabov.

Posledný pohľad späť na Mazolin.

Greckokatolícky kostol v Cabove.

V diaľke Vihorlatské vrchy s Vihorlatom.

Greckokatolicky kostol v Sečovskej Polianke.