17.10.2015 Prší, prší, len sa leje celý deň, ale nám to vôbec nemôže pokaziť náladu.

 LESY Slovenskej republiky a Klub slovenských turistov
usporiadali 2. ročník lesnícko-turistického prechodu Lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie (pozri niečo o ňom na tomto odkaze....).
Tohto roku to mala byť prehliadka Zámutovských skál a lesnícky náučný chodník Zámutovská kolejka. Z dôvodu nepriaznivého počasia usporiadatelia z bezpečnostných dôvodov upustili od návštevy Zámutovských skál. 
Aj napriek nepriaznivému počasiu sme prekvapení  veľkým počtom účastníkov, ktorí sa zúčastnili tejto akcie.


                     

AB.
Začíname v areáli LS Zámutov.

Najprv nás čaká prehliadka pekného lesníckeho múzea.Oficiálne zahájenie akcie.

Vstupná brána lesníckeho náučného chodníka Zámutovská kolejka.

Lesy SR v roku 2012 sprístupnili verejnosti nový náučný chodník s názvom Zámutovská kolejka, ktorý je tematický zameraný na prírodu, ako aj históriu lesníctva v okolitých Slanských vrchov. Výstavbu náučného chodníka zrealizoval štátny podnik Lesy SR v spolupráci s KST Perun, obcou Zámutov a miestnymi dobrovoľníkmi.
Viac informácií tu....Jedna z mnohých náučných tabúľ na chodníku.

Lúka pod lyžiarskymi vlekmi. Začína zase pršať.


Hmla sa stále prevaľuje.


Prvá asi najzaujímavejšia zastávka. Vinná pivnica "Vihonova dzira" , ktorá niekedy dávno patrila grófovi Klobušickemu.

Pivnica je vysekaná do skaly a z rôznymi odbočkami ma možno dĺžku aj cca 100 metrov, organizátori "osvetlili" radom sviečok.Netopiere pripravené na zimný spánok.

Smer prvá vyhliadková veža.


Z vyhliadkovej veže by mal byť panoramatický výhľad JZ  smerom na kopce Mošník, Menší vrch, Ľubovičný vrch atď, ale dnes vidíme iba hmlu.

Ďalšia zastávka, vrcholová stanica lyžiarskeho vleku, momentálne budova nie celkom v dobrej "kondícií"

Lyžiarsky vlek.

Šťastie, že ti tvoja majiteľka nezabudla doma pršiplášť. 

Len pomaly, na každého príde rad. Druhá vyhliadková veži pri hornej stanici vleku.

Aj odtiaľto by mal byť pekný výhľad, SZ smerom na vysielač Dubník a Šimonku. Ale aj odtiaľto cez hmlu vidíme "prd"

Pohľad z veže.


Ďalšia informačná tabuľa.

Už sa "zjesenieva".

Pred závorou.


Význam a funkcie lesa.

Ahoj kamarát.

Zastávka - Pálenie dreveného uhlia a potaše.

Výroba dreveného uhlia je založená na princípe zahrievania dreva bez prístupu vzduchu na teplotu až 400 stupňov.

Potaš - Uhličitan draselný K2CO3, starším názvom potaš, je biela silne hygroskopická soľ kyseliny uhličitej. Používa sa prevažne pri výrobe skla, v textilnom a papierenskom priemysle, pri výrobe mazľavých mydiel atd..... Tradičná  technológia výroby spočívala v luhovaní dreveného popola vodou a odparením prefiltrovaného luhu na tzv. surovú potaš. Zdroj http://cs.wikipedia.org

A práve na výrobu potaše bolo potrebné veľké množstvo vody nad Zámutovom to vyriešili naozaj originálne. Vykopali v zložitom teréne dlhý kanál vedený po vrstevnici v ktorom tiekla voda zo Zámutovského potoka ležiacom severne cca 2 km do výrobne potaše. Po dlhých rokoch je samozrejme kanál už nefunkčný a na mnohých miestach zasypaný. Určitá časť kanála vedie paralelne s kolejkou.

Milier v ktorom sa vyrábalo drevené uhlie.

Tzv. "retortná pec", aká sa používa na výrobu dreveného uhlia aj v súčasnosti. 
Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) , hľadá si miesto na zimný spánok.


Mladý les.

Odtiaľto na protiľahlom svahu by sme videli Zámutovské skaly, keby.....

Končíme pri expozícii "Lesná železnica"

Zámutovská kolejka - Bola postavená v rokoch 1906-07 a slúžila na zvážanie dreva. Vychádzala z Čemerného ponad Zámutov, vystúpila Brestovou dolinou a skončila v jej závere v lokalite Ráztoky pod masívom Šimonky. Mala dĺžku 18.2 km.
Mnoho podrobnosti o tejto železničke nájdete na http://www.rail.skDomček pre lesných robotníkov.


Ďalej sa už presúvame na "štyroch kolesách" na lesnícku strelnicu na Blatinách.


Vstupná brána do areálu strelnice.
Na týchto miestach stál niekedy kaštieľ.
Poznámka: Lesy v chotári boli chýrne bohatstvom lovnej zveri. Táto skutočnosť zrejme inšpirovala náruživého nemeckého poľovníka pochádzajúceho z Halle Emila von Scheiblera, ktorý v roku 1911 odkúpil od grófa Condenhoveho tamojšie panstvo. Asi 1 km západne od obce na Blatinách sa dvíha kopec Bartáková. Tu v nadmorskej výške 412 m si vybral miesto pre svoj kaštieľ. Na vtedajšie pomery to bola veľmi moderná, vkusná a prepychová budova s ústredným kúrením, vodovodom a elektrickým osvetlením.
zdroj  http://zamutov.sk/historia_29.html


Budova LESOV Slovenskej republiky, kde končí dnešná naša prechádzka.

Organizátori pre nás pripravili pohostenie, vynikajúci guľáš z diviny. 
Každý účastník dostal taštičku kde okrem pamätného listu bol rôzny informačný materiál Lesov Slovenskej republiky, mapa okolia Zámutova, ktorú vydal KST Perum Zámutov.....

Záverečné slová organizátorov. A ide sa domov."Zarastený"

A ešte posledný pohľad na sfarbujúce sa stromy pri ranči Zaľubova, poza ktorého prechádzame do Zámutova.Poznámka: Pred rokom sme s Paľom Koščom z KST Perun prešli časť LNCH, studničky o ktoré sa starajú Peruni a obzreli si bane nad Zámutovom, pozrite si to na tomto odkaze......

Na záver by sme sa chceli poďakovať organizátorom, že aj napriek nepriazni počasia dokázali urobiť túto akciu príjemnou