16.5.2010. Prší, prší, prší... Na nejakú túru sa nedá ani pomyslieť. Pozrite si niečo z pekného marcového dňa.28.3.2010  Vechec - Banské.  Janko, Peter, Gabika a Tina - z Davidova cez Zapikan, kameňolom vo Vechci, Banske, do Herlian.


Foto Peter Eperješi , Komentár Janko Ducár.
Kameňolom Vechec.Stĺpovitá odlučnosť andezitu v kameňolome Vechec.

Pohľad na Banské.Skalky nad Zapikanom.Jaskyniarka Tina robí prieskum.Iba skalné previsy,parametre jaskyne nespĺňa žiaden previs.


Zapikan, hore potokom.Zapikan.Pohľad zo Zapikanovej chyžeNa sútoku 2 potokov, vidno severný vodopád.Zapikanova chyža.Aj to je dôsledok "civilizácie", ak sa vôbec toto slovo môže použiť v tomto prípade.Vstup do Banského.Kostol v Banskom.Limnokvarcity na ceste nad Banským.Smerovník cyklocesty.Na ceste do limonitovej štôlne.Limonitová štôlňa (na železnú rudu).Vrstva limonitu.Kamenný most na ceste Banské - Herľany (žeby budúca technická pamiatka?).Nálezisko mäsového opálu.Herľany - gejzír

Zapikan na turistickej mape.....