Slanec-Rákoš

Spája južný Zemplín z dolným Abovom. Najvyšší bod leží v nadmorskej výške cca 446 metrov.


Zaujímavé je porovnanie ˇhistorických máp z terajším stavom.
Kliknutín na TM sa zobrazí najvyšší bod priesmyku Google mape.
1- Mapa prvého vojenského mapovania (1763-1787)
2- Mapa druhého vojenského mapovania (1806-1869)
3  Mapa tretieho vojenského mapovania (1869-1887)

Mapy     Mapa z prvého vojenského mapovania (1763-1787).   1-Súčasný stav.  2- Stará cesta. Nová cesta ešte v tomto mapovaní nie je zobrazená.

Kliknutím na obrázok sa tento zobrazí v plnom rozlíšení.