Je najfrekventovanejší z menovaných. Začína nad obcou Košický Klečenov a končí nad obcou Dargov. Najvyšší bod leží v nadmorskej výške asi 472 metrov. Tento priesmyk je známy krutými bojmi v roku 1944, pri prechode frontu.
Väčšina z vás určite prechádzala autom cez tento priesmyk. Z východnej strany začína v obci Dargov a zo západnej v obci Košický Klečenov.  Profil tejto cesty 1. tiedy bol v históri nespočetne krát menený. Naposledy to bolo v sedemdesatych rokoch minulého storočia, keď bol preložený aj pamätník asi o 50 metrov južnejším smerom. Zaujímavé je porovnanie súčasného stavu z historickými mapami.
V dávnej histórii, keď ešte neexistovala cesta ktorá by sa profilom ani približne podobala tej dnešnej, furmani používali cestu cez masív Slanských vrchov, pre ktorú lesníci používajú už dávno názov "Prešovska cesta". Je nemožné zistiť odkiaľ sa tento názov zobral. (Veď Prešov je odtiaľto veľmi ďaleko). Dokonca v poslednom vydaní turistickej mapy Slanských vrchov sa objavil kopec ležiaci neďaleko s názvom Prešovská s nadmorskou výškou 517 metrov. Pozri mapu tu... , ktorý v starších mapách nebol pomenovaný.
Vie niekto o tejto záhade s názvom "Pešovská cesta" ?

Zaujímavé je porovnanie ˇhistorických máp z terasjším stavom.
Kliknutín na TM sa zobrazí najvyšší bod priesmyku Google mape.
1- Mapa prvého vojenského mapovania (1763-1787)
2- Mapa druhého vojenského mapovania (1806-1869)
3  Mapa tretieho vojenského mapovania (1869-1887)

Mapy       
Mapa z druhého vojenského mapovania (1806-1869).   1-Súčasný stav. 2-  Najstaršia cesta tzv. Prešovská.
3-  Približne  kopíruje  súčasný stav, takto je už zobrazená na uvedenej mape (je problém zistiť v ktorom roku sa začala výstavba tejto cesty, ktorá bola mnohokrát prerábaná až do súčasného stavu).

Kliknutím na obrázok sa tento  zobrazí v plnom rozlíšení.
15.11.2016 Dnes sme sa pokúsili aspoň približne prejsť profilom "Prešovskej" cesty. Išli sme po ceste, ktorá  teraz požívajú lesy. Je problém presne kopírovať starú cestu, lebo popri terajšej ceste je mnoho ďalších už nepoužívaných úvozov, ale zhruba tá prejdená trasa súhlasí zo starými mapami.

Trasa na mape                          Dĺžka celej trasy cca 6 km.

AB.
Začíname na konci obce Dargov.

Tu odbočujeme z hlavnej cesty vpravo .

Cez lúku.

Tu sme predčasne odbočili hore.

To sme už na "Prešovskej" ceste.

Prvý snehový poprašok, našťastie je primrznuté, ináč by bolo veľké blato.

Červené smreky nádhernou farbou skrášľujú už skoro zimnú prírodu.

Moji priatelia odbočujú vpravo po červenej smerom na vrchol Lazy (859), ktorý leží. odtiaľto asi 4km.

Zaujímavá poznámka k z histórie tohto kopca: Na mape z prvého vojenského mapovania (1763-1787) je názov v maďarskom jazyku Kopasz čo v slovenskom preklade znamená plešatý, lysý. Takže odtiaľ je predchádzajúci názov Lysá pre Lazy.  Na mape z druhého vojenského mapovania (1806-1869) je už názov Lazi a zaujímavý nemecký názov chaty Zuckerhütte čo v slovenskom preklade znamená Cukrová chata. Na mape z tretieho vojenského mapovania  (1869-1887) je už terajší názov Lazy.


Červená turistická značka smer Dargovský priesmyk.

Tu odbočujem z červenej vpravo na modrú značku vedúcu na Bordu.

Bývalý chodník vojenskej histórie.

Pohľad smerom na Lazy.

Križovatka Mochnač.

Toto je jeden z dvoch zachovaných úsekov úsekov št. cesty pred poslednou rekonštrukciou. Občas to používajú iba kamionisti ako odpočívadlo. Vpravo smer bývale kúpele Borda.

Prechod cez hlavnú veľmi frekventovanú cestu.

Na druhej strane hlavnej cesty je druhý nepoužívaný úsek bývalej cesty, ktorý sa vracia na hlavnú cestu. V snahe vyhnúť sa silnej premávke radšej na radu jedneho miestneho odbočujem po úzkom chodníku vľavo.


Čo je toto?????  Pri bližšom skúmani to vyzerá, že niekto si dal tu prácu a prilepoval tu žuvačky, teraz už zatvrdnuté.

Košický Klečenov. Reštaurácia Oáza, už dávnejšie zatvorená. Niekedy dávno, keď dopravu cez priesmyk z Košíc a do Košic robili iba furmani na konských povozoch,  bola tu vtedy známa krčma u "Liptáčky", kde sa furmani a kone  zastavovali na občerstvenie.

Hlavná cesta, pohľad smerom k priesmyku.
Záver: Konečne po dlhom čase hnusného dáždivého počasie bolo nádherné počasie. Pekná prechádzka po historickej ceste. Ak poznáte kade viedli staré cesty cez ďalšie horeuvedené priesmyky, dajte vedieť.

Nabudúce túry cez ďalšie priesmyky.(Možno)