17.5.2014 Veľmi silný vietor, ktorý besnil 12. mája napáchal škody aj v Slanských vrchoch. Nasledujúce fotky sú z hrebeňa Rakytová a z oblasti Bodoňa.

Ivan Šomjan.Hrebeň Rokytová. Na zelenej tur. značke od Posedu u troch srmcov po vrchol Rokytovej, veľké buky vykrútili smerovník, ktorý teraz zle ukazuje. Šípka na Zbojnícke chyže namiesto na západ ukazuje na sever...

V doline Košiarneho potoka,je už spracované drevo z lesa blízko cesty.
A takto to vyzerá v oblasti Bodoňa.