19.2.2012  Náučný chodník Herlica
 

Vychádzka po novom náučnom chodníku Herlica dňa 19.2.2012 (Polo,Palo,Ivan).

Komentár Ivan Šomjan

V prvom rade chcem poďakovať lesníkom a obyvateľom podhorskej obce Petrovce, že tento projekt zrealizovali.
Chodník spája miesta hodné obdivu, teda miesta, o ktorých sa veľa píše (bunkre, zemľanky zo SNP), ale obyčajný turista nemá šancu ich bez miestneho sprievodcu nájsť. Na internete nájdete pár viet o otvorení chodníka, ktoré sa opakujú, ale nijaké praktické informácie...
Technické spracovanie vstupnej brány, dreveného mostíka, infotabulí na jednotlivých zastaveniach, bunkra a zemľanky, ale hlavne rozhľadne je výborné. Brána je majestátna, kombinácia andezitu stĺpcovej odlučnosti a dreva je perfektná, aj ostatné imformačné tabule sú remeselne výborne zvládnuté. Na infotabuliach je množstvo autentických fotogradfií, ktoré dokumentujú dobu a doteraz neboli nikde publikované. Bolo by dobré spracovať texty a materiály z náučného chodníka do informačnej brožúry, alebo aspoň skladačky, ako je to napríklad v prípade chodníka Tajch..
Zapracovanie andezitu vo forme stĺpov prirodzenej odlučnosti do terénu je vydarené,treba vzdať úctu tým, ktorí to osádzali. Je to určite pevnejšie, ako drevené stĺpiky resp. zapadne to viac do prírody, ako kovové rúrky.
Dielo považujem za dokončené tak na 99 percent. Staviteľom chcem vytknúť to posledné jedno percento, a to fakt, že medzi jednotlivými značkami (šikmý zelený pruh medzi dvoma bielymi trojuholníkmi) je na viacerých miestach príliš veľká vzdialenosť, v teréne s množstvom rovnakých stromov a mnohými chodníčkami nevidno jednu značku od druhej. Často ako smerovníky po trase nám v tú nedeľu poslúžily tabule s názvami stromov (sekundárny efekt). Napríklad na hrebienku medzi Lúkom za hrbom a údolím potoka má človek možnosť ísť po hrebeni na dve strany, alebo do dolinky, a najbližšia značka je asi 20 m od hrebienka. Niekedy značku, ktorá má slúžiť pre oba smery, nevidno z diaľky ani z jednej strany, vidno ju len keď ste 2 metre od nej...Hlavne v zime, keď je 30 cm snehu, letné chodníčky nevidno, tak je problém s orientáciou.
Autori chodníka asi o tejto slabej stránke svojho diela vedia, videli sme vylepšenia. Trasa v strednej časti medzi lúkami je zahustená sprejovou farbou neónu (žlozelená), ktorá nám tu viackrát pomohla. Pod lúkou Lysá sme značku úplne stratili, orientovali sme sa podľa poľovníckeho posedu (pozor, je to miesto vhodné na výhľad do krajiny, ale nie je to výhliadka Herlica!!!). Na severnej strane vrchu Herlica autorom značkovania došla biela farba, namaľovali iba zelený šikmý pruh. Teda to jedno percento kritiky  znamená kúpiť 2 plechovky farby a trasu zahustiť značkami...Značkári z radov turistov majú svoje platné normy...
Poznám znalca a znalkyňu tejto často Slanských vrchov, ktorí sa pousmejú nad mojimi vetami o orientácii v im známom teréne, ale predsa toto dielo bolo postavené hlavne pre bežných turistov z iných častí Slovenska, ktorí tu prídu raz za život a predsa samotní autori chodníka nechcú, aby turisti blúdili po lese a nadávali na autorov trasy...
Samotná rozhľadňa na Herlici (presnejšie tesne na plošinke  pod vrcholom Herlice) je vyhotovená naozaj kvalitne, oceňujem aj infotabuľu s vyznačením jednotlivých kopcov. Škoda len, že v spomínanú nedeľu sme na vrchole zažili takmer víchricu a nízku oblačnosť.
Bunker aj zemľanka sú takisto v dobrom stave, my sme použili bunker na prezlečenie a občerstvenie. Na zemi bolo množstvo čačiny, takže asi slúži aj ako miesto pre bivakovanie.Na ochranu pred dažďom možno okrem zemľanky a bunkra použiť aj spomínaný poľovnícky posed (po zaklapnutí poklopu sa tam pohodlne vyspia dvaja turisti).
Dnes sme neprešli celú trasu, stratili sme značku na spodnej časti lúky Lysá, vyšli sme k posedu, odtiaľ okolo menhirov ku posedeniu na hornej časti klúky, odtiaľ sme šliapali k bunkru. Potom sme sa vrátili po vlastných stopách (občas snehu po pás v závejoch) späť k posedu a tam sme hľadali značku, čo sa nám aj podarilo a vyliezli sme aj na rozhľadňu Herlica. Odtiaľ sme už išli priamo dole mimo značiek na asfaltovú cestu Petrovce – Zlatá studňa na zelenú značku.

Náučný chodník ešte nie je v zozname www.naucnechodniky.sk, aj keď si to určite zaslúži, veď v zozname sú také, ktoré v skutočnosti neexistujú, resp. existovali pred 20-30 rokmi...

Rozhľadňa Herlica nie je v zozname www.rozhladne.szm.com, aj keď si to jednoznačne zaslúži. Pripravuje sa nová stránka o rozhliadňach, tam by sa mala dostať.

Na záver treba dodať, že autorom sa podarilo dobré dielo, ktoré po doladení bude určite pýchou tejto časti Slanských vrchov.

Veľké poďakovanie všetkým, ktorí vykonali toto dielo pre priateľov turistiky.

 

Ešte tri myšlienky:

1.od bunkra to už nie je tak ďaleko k Lízanému kameňu...Taká spojka od bunkra do Hanušovského sedla sa priam pýta na realizáciu, hoci iba neónovou značkou...

2. Na zelenej značke v záreze asfaltovej cesty pod Hrbom je geologická rarita, škrupinkovitá odlučnosť horniny. Tu by sa žiadalo stanovisko geológa a možno aj infotabuľa...

3. Na prvej tabuli na parkovisku pri otočke sa spomína štôlňa na striebornú rudu na trase smerom na Lúku za Oblíkom. Určite nie som jediný, kto by ju chcel vidieť...I keď ja tuším, ktorá to je...Foto a GPX súbor - Polo
Mapa náučného chodníka.  Na turistickej mape tu....

Vstupná brána


Zastavenie 2

Zastavenie 3

Studnička

Lúka za Hrbom (Harbom)

Podivný strom na dvoch nohách

Lúka za Harbom, vzadu vidno zemljanku

Infotabuľka o strome = dobrá navigácia

"Partizán" Ivan pri zemlianke  


Infotabuľa o zemlianke

Interiér zemlianky

Info o buku

Pomocníčka -  neónová značka

Ivan v javorovom bunkri

Symbióza značky oficiálnej a neónových značiek

Drevená lávka

Poľovnícky posed na lúke Lysá

Menhir

Bunker

Infotabuľa o bunkri

Po pás v snehu

Tá pravá výhliadka (rozhľaňa)

Paľo schádza z výhliadky do boja s víchricou

Tu došla biela farba  

Ako škrupinky vajca

Jedno pivko na počesť partizánov Dĺžka  nami prejdenej trasy  cca 8,5km -                


Náučný chodník Herlica na turistickej mape tu....    GPX súbor na stiahnutie tu.... (kliknite pravým tlačítkom a dajte uložiť cieľ odkazu)