Ďalšia čistiaca akcia.

Po roku sa naša údernícka dvojica (Ivan Šomjan a Zbojníča) rozhodla pokračovať v skrášľovaní našich technických  pamiatok v Slanských vrchoch.
Na vrchole kopca Libanka sme vyčistili vstupný priestor objektu domu, ktorý sa nachádza neďaleko Malej dobývky. Dom by bolo vhodné vyčistiť v celom rozsahu, ešte lepšie.My sme odstránili  náletové kroviny a popadané kamene vo vstupe sme dali na pôvodné miesto.Dúfam, že lokalitu čaká lepšia budúcnosť.
Hlavným našim pracoviskom bolo však kamenné schodisko vo Veľkej ryhe (resp. Veľkej dobývke).Toto schodisko spája bývalý portál štôlne Paulína s hlavnou plošinou, kde je štôlňa Apolónia.
Stav týchto schodov pred čistením a po čistení si môžete pozrieť na fotkách.
Boli to iba jemné údržbárske práce - odstránenie niekoľkoročnej vrstvy popadaného lístia a konárikov, vyhrabanie okolia, zametanie. Schody sa ukázali v plnej kráse a celá naša akcia  trvala zhruba hodinu a pol.Výsledok našej práce nech posúdia čitatelia podľa fotografií. Najlepšie je však vidieť kamenné schodisko na vlastné oči a prejsť sa po ňom a po celom areáli.Do podzemia sa ísť nedá. Povrchová trasa je minimálne rovnako zaujímavá a krásna, ako trasa v podzemí.
Našou čistiacou akciou sme chceli vzdať úctu našim predkom, pretože tu sa s primitívnym náradím vykonalo neskutočné množstvo práce.Objemy vyťaženej a premiestnenej horniny sú obrovské.
Takýchto technických pamiatok veru na Slovensku veľa nemáme. Ani vychýrené banícke lokality niečo podobné nemajú.

Tu sú súradnice baníckeho domu.....  

Text a foto: Ivan Šomjan.Banícky dom na vrchole Libanky pred čistením.

Banícky dom na vrchole Libanky po čisteni.

Banícke schodisko pred vyčistením

Banícke schodisko po vyčisteni.

Čistič Ivan na schodisku po práci.

Detail schodiska - spodná časť

Schodisko - zákruta


Schodisko - horná časť

Nebezpečný Horný Karol. Pozor, šachta!!!Chcem upozorniť zvedavých turistov, aby pri obhliadkach ústí štôlní dávali veľký pozor.Na západnej strane kopca Libanka je najkrajšia štôlňa Horný Karol.Je zároveň aj najnebezpečnejšia, pretože po cca 20 metroch človek môže spadnúť do šachty obdĺžnikového prierezu.Hĺbka dosahuje odhadom 15 metrov,možno ešte viac.
Preto naša najbližšia akcia bude zameraná na vyrobenie a osadenie zábran krížom cez chodbu, aby návštevník neznalý prostredia nespadol do šachty.Profil šachty si môžete pozrieť na fotografii.
Vstupovať do banských diel je zakázané, a neodporúčam ho. Preto vstup do Horného Karola radšej neupresňujem, naozaj je to tam veľmi nebezpečné.