3.10.2015  Dnes sme pri našich potulkách stretli značkárov, ktorí preznačkovávali žltú turistickú trasu z Dargova cez Bačkovskú dolinu popod Parustan na Lazy. Chvályhodná činnosť značkárov Mgr.Karola Dzugasa z Košickej Polianky a jeho kolegu Mikiho z Ďurkova. Pozrite si niekoľko fotiek z ich vlastnej fotofokumentácie.

AB.

                 
Začiatok trasy v Dargove pri autobusovej zastávke.

Vstup do Bačkovskej doliny pri miestnom ihrisku.

Pod Parustanom.Tabuľa označujúca prameň Bačkovského potoka. Je na nej napísané:

Bačkovský potok vzniká na južnom svahu Mošníka (911 m n.m.) v nadmorskej výške 765 m n.m. Preteká severozápadnou časťou okresu Trebišov. Je to pravostranný prítok rieky Tople, meria 18.1 km a je tokom VI rádu. Nahornom toku obteká masív na ktorom stoja ruiny hradu Parustan a následne preteká Bačkovskou dolinou. Na dolnom toku v úseku Východoslovenskej nížiny, preteká intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou, a koryto potoka križuje niekoľko kanálov. Severovýchodne od obce Višňov sa sprava oddeľuje koryto, ktoré pokračuje na juh pod názvom Višňovský potok. Prítoky pravostranné: Prítok z východného svahu Lazov (659 m n.m.), prítok z juhovýchodného svahu Lazov. Ľevostranný prítok: krátky prítok z juhovýchodného svahu Strednej hory (761 m n.m.), prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 713 m, Onderkov potok. Bačkovský potok sa vlieva južne od od osady Božčice v nadmorskej výške 106 m n.m.
Poznávaj a ochrańuj svoj rodný kraj.

Poznámka: Tabuľu umiestnili turisti z Bačkova.


Značkári - páni Karol Dzugas (vpravo) z Košickej Polianky a Mikuláš Žigraj z Ďurkova.

Lazy - vrcholová kniha.

Na hrebeni Lazov.

Na hrebeni Lazov.

Na hrebeni Lazov.

Na hrebeni Lazov.

Miki.


Ešte zopár záberov z ich straršej činnosti pri značkovaní tejto trasy.
Značkársky pomocník Vlado Mucha pri maľovaní prstencovej dvojznačky na lieske pod Lazami.
Róbert Čech v "akcii"

Dargov autobusová zastávka.

Robo na kopci Parustan

Chlapci - vďaka.