K Slanským vrchom neodmysliteľne patrí aj podhorie. Jednou z obci dotýkajúcej sa Slanských vrchov je aj obec Svinica. Leží západným smerom od Dargovského priesmyku. Historicky zaujímavou stavbou, ktorá čnie nad obcou je románsko-gotický kostol. Pôvodný románsky kostolík postavili v polovici 12. storočia na okraji stredovekej dediny.
Kompletnou rekonštrukciou prešiel kostol v 70. rokoch, nástenné maľby boli reštaurované v rokoch 1992 – 1993.
Od roku 1991 sa tu konajú aj koncerty a prehliadky chrámových zborov a spevokolov v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Viac o tejto stavbe sa dočítate tu....
V roku 1983 bol urobený archeologický prieskum v okolí kostola, ktorý potvrdil zaniknutú dedinu na sever od kostola a feudálne sídlo SV smerom.
Juhovýchodne od obce leží kopec Hrad (425) (na mape) kde sa nachádzajú zvyšky malého hrádku viac o tejto lokalite nájdeš tu....
Pohľad na kostol z južnej strany.

Vedľajší vchod.

Hlavný vchod do kostola.

Interiér kostola.Čast zachovaných malieb.
Veľmi úzke schody na chórus.

Vstup na chórus.

Pohľad cez drevené zábradlie do interiéru.


Na ľavej stene je umiestnená stála výstavka s tématikou archeologických nálezov v obci.


Fotografie z archeologických vykopávok.

Nálezy vojenskej výstroje a poľnohospodárskych nástrojov a remeselné výrobky


Fresky z vonkajšej južnej strany kostola.Celý areál kostolíka je ohradený vysokým múrom.
Svinica na turistickej mape tu.....