Fotografované z tohto miesta https://mapy.hiking.sk/
 
 Fotografované z tohto miesta https://mapy.hiking.sk/