1.4.2007 Volá sa to síce Bačkovská ,pretože ňou preteká Bačkovský potok,ale vstup do nej je pri futbalovom ihrisku v Dargove. Je to celkom pôvabná dolina. Ideálna je na cyklotúry a pešie prechádzky v čistom lesnom vzduchu. Vedie ňou 6 km dlhá, pomerne dobrá asfaltová cesta.   Ja sa pamätám, že v potoku tu niekedy boli pstruhy a raky. V posledných rokoch sa mi ich nepodarilo vidieť. V Bačkovskom potoku sa vraj našiel opál aký sa nachádza v Dubnických opálových baniach. Dolinou vedie žltá turistická značka Dargov - Lazy.
 


Pohľad na dolinu od Bačkova.

Vstupná tabuľa.

Vstup do doliny pri futbalovom ihrisku v Dargove.


Tu odbočiť doprava.

Doľava pokračovanie doliny.Cestou doprava sa dostanete k Onderkovým skalám a do Bačkova.

Ďalšia informačná tabuľa. Predtým to bolo aj chránené vtáčie územie.

V súčasnosti je migrácia žiab. Zábrana pre žaby.

Studnička pod Babou horou. Chodníkom vľavo od studničky, prudkým stúpaním by ste sa dostali ku kamennej stene Sokol. Viac o tomto nájdete tu....
Najužšie miesto Bačkovskej doliny.Za touto lesníckou chatkou , odbočuje žltá značka doľava na Parustan.

Ďalej už pokračuje lesná nezpevnená cesta. Neskôr sa zatáča doľava a obchádza hradný vrch Parustan zo severu.

Dĺžka  celej trasy  cca 5,5 km.          


Bačkovská dolina  na turistickej mape tu......    GPX súbor na stiahnutie tu.... (kliknite pravým tlačítkom a dajte uložiť cieľ odkazu)Prejdené trasy týkajúce sa tohto miesta a zaujímavých miest v blízkosti.

Parustan                       - K zrúcaninám hradu Parustan cez bačkovskú dolinu.
                                        Dĺžka  celej trasy  cca 6 km.       

Skalná stena Sokol       - Veľká skalná stena, leží západne od studničky pod Babou horou.
Cez dve doliny              - Dlžka trasy necelých 16 km.   
                                        Trasa vedúca cez dolinu Onderkoveho potoka a Bačkovskú dolinu.
Cez Lazy na Parustan  - Dĺžka  celej trasy  cca 15 km z Dargovského priesmyku, Z Bordy cca 13km                                                   ( za sucha)
Cabov - Parustan          - Dĺžka trasy cca 9 km     

Cez Onderkove skaly na Parustan  - Dlžka trasy necelých 20 km.    

Martinove putovanie  Dargov - Banské - Davidov - Sečovská polianka - Dargov.