Zrúcaniny, hradné kopce
späť

BačkovBačkov
Zaniknutý hrad, ktorý bol postavený na začiatku 14. storočia priamo v obci. Zbúraný na konci 17. storočia. Na jeho mieste bol v roku 1750 postavený kaštieľ, ktorý bol počas druhej svetovej vojny úplne zničený.
Podrobnejši popis tu.....   ...alebo tu.....
BodoňBodoň
Hrádok Bodoň bol postavený na skalnom podloží. V súčasnosti po ňom existujú iba nepatrné stopy.
Podrobnejší popis tu.....  Pozrieť mapu...
Hrad Lipovec - zrúcaninyHrad Lipovec - zrúcaniny
Zvyšky základov hradu ležia nad obcou Kecerovský Lipovec. Postavili ho asi v prvej pol. 13. stor. Roku 1265 bol spustošený, ale majitelia ho nechali opraviť. Nasledovali časté zmeny majiteľov. Koncom 16. stor. bol opäť zničený. Opravená bola už iba časť obytných budov, ktoré definitívne zanikli na zač. 18. stor. Fotky od Janka z Prešova a Petra z Košíc.
Podrobnejši popis tu.....   Na mape tu.....
Hrad - SvinicaHrad - Svinica
Hradný kopec Svinica, kde pravdepodobne na prelome 12. a 13.storočia bol postavený hrad.
Niečo o tomto mieste sa dá nájsť na tu.....   Na mape tu.....
Hradisko HerľanyHradisko Herľany
Žiaľbohu o tomto mieste je veľmi málo informácií. Leží na východ od obce Herľany v katastri obce Vyšná Kamenica.V súčasnosti po ňom existujú už iba nepatrné stopy.
Popis trasy k hradnému kopcu tu.....   Na mape tu.....
Hrádok Košický KlečenovHrádok Košický Klečenov
Hradný kopec na ktorom vraj bol postavený drevený hrad. Na internete sa o tejto lokalite nedajú zistiť skoro žiadne informácie.
Jedine na stránke praveorechove.com je poviedka, kde sa niečo o tom uvádza: Na Hrádku, tom malom kopčeku, či vyvýšenine čo tu máme, vraj kedysi stála pevnosť. Veľká určite nebola, veď ani hrádok nie je, ale tam vraj mali svoju posádku českí husiti. To boli takí vojaci, čo tu bojovali s Maďarmi. Nám ich reč bola bližšia ako maďarská, preto sa mohli pokojne zbudovať poblíž Klečenova. Lenže proti ním stál silný vodca, ktorý sa volal Huňády. A ten vedel riadne bojovať. No husiti tiež a určite počas vojny s pánmi nazbierali veľké bohatstvo. Ale raz, keď bolo ich vojsko kdesi preč a v pevnosti na Hrádku ostala len stráž, Huňádyho vojsko zaútočilo a pevnosť zničilo.“
Popis trasy k tomuto kopcu tu.....   Na mape tu.....
Kazimír.Kazimír.
Hrádok postavený v 13. storočí. Zostali po ňom iba tieto zvyšky.
Okrúhly vrchOkrúhly vrch
Na Okrúhlom vrchu stál niekedy Lovecký zámoček grófa Štefana Forgácha, milovníka prírody, poľovačiek, a pri ňom jeho hrobka. Zbúrali ho asi pred 25 rokmi. Jednoducho ho podmínovali. O zvyšok sa postarali vandali, ktorí sa viackrát vlámali do hrobky Štefana Forgácha a zničili nielen hrobku, ale aj zdehonestovali mŕtvolu nebohého grófa. Nájdete tu fotky už neexistujúceho zámočku aj ako to teraz tu vyzerá.
Popis trasy tu.....   Na mape tu.....
ParustanParustan
Zvyšky hradu Parustan sa nachádzajú na konci Bačkovskej doliny(žĺta turistická značka). Hrad bol postavený po tatárskom vpáde v 13. storočí. V súčasnosti sú tu iba symbolické zvyšky tejto obrannej stavby.
Popis trasy tu.....  Na mape tu.....
ŠebešŠebeš
Zvyšky hradu z 13. storočia. Leží nad obcou Podhradík pri Prešove.
Popis trasy tu.....   Na mape tu.....
Skárošský hrad.Skárošský hrad.
Hrad Skároš bol vystavaný na prelome 13. a 14. storočia. Išlo o pomerne malý hrad obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 50 x 19 metrov. Teraz sú tu už iba nepatrné zvyšky hradu.Ruiny sa nachádzajú v katastrálnom území obce Skároš, na skalnom výbežku s názvom Vár.
Popis trasy tu.....   Na mape tu.....
SlanecSlanec
Gotický hrad Slanec z 13. storočia bol zničený v roku 1679. Z pôvodného hradu ako tak sa zachovala veža s názvom "Nebojsa" a jeden múr.
Popis trasy tu.....  Ukázať na mape
VarheďVarheď
Varheď - (z maď. hradný vrch) nachádzajú sa tu zbytky obranného hrádku zo stredoveku, už len vo forme obrannej priekopy približne okrúhleho tvaru. Hĺbka a šírka priekopy je po obvode rôzna (hĺbka v priemere asi 2 m.) Bol to zrejme drevený hrádok, lebo sa tu nenachádzajú žiadne zvyšky kamennej sute. Hradok sa dáva na viacerých miestach do súvisu s rádom križiakov Johanitov. Leží severozápadne od obce Z.Teplica
Popis trasy tu.....  Na mape tu.....
ŽarnovčíkŽarnovčík
Kopec Žarnovčík leží SZ od obce Bačkov. O tomto zaniknutom hrade sa dá získať iba málo informácii. Krajský pamiatkový úrad Košice uvádza v jednom dokumente pre obec Bačkov toto: Archeologické náleziská a nálezy -
V tesnej blízkosti riešeného územia sa nachádza významná archeologická lokalita „Žarnovčík“ s nálezmi z obdobia praveku a stredoveku...........
Popis trasy tu.....   Na mape tu.....
Zbojnícky hradZbojnícky hrad
Zbytky zrúcaniny ležia na západnom úpäti vrchu Tri chotáre 1025,2 m na strmom mieste zvanom Zámok v nadmorskej výške 661 m v katastrálnom území obce Ruská Nová Ves.
História hradu tu.....   Na mape tu.....


Vygenerované: 24.04.2019 programom Zoner Photo Studio 12
(c) ZONER software