Pamiatky
späť

Dargovský priesmykDargovský priesmyk
Dargovský priesmyk pretína hrebeň Slanských vrchov vo výške 473 m nad morom. V druhej svetovej vojne tu prebiehali kruté boje medzi Sovietskou armádou a ustupujúcou Nemeckou armádou. Táto bitka stála mnoho tisíc ľudských obetí. Na počesť tejto bitky tu stojí Pamätník Sovietskej armáde.
Podrobnejši popis tu.....  Na mape tu.....
Pamiatky rôzne.Pamiatky rôzne.
Kaštieľ v Nižnej Kamenici.Kaštieľ v Nižnej Kamenici.
Klasicistický kaštieľ. Dali ho postaviť Forgačovci okolo roku 1830.
Popis trasy tu.....  Na mape tu.....
Kecerovce - renezančný kaštieľ.Kecerovce - renezančný kaštieľ.
Nižná Myšľa - vykopávkyNižná Myšľa - vykopávky
Významná archeologická lokalita.
Popis trasy tu.....   Na mape tu.....
Opiná. Vodný mlyn.Opiná. Vodný mlyn.
Zdevastovaný vodný mlyn. Mlyn leží tesne pri riečke Olšave, hoci bol napájaný vodou z potoka Jedľovec. Je veľká škoda, že taká nádherná technická pamiatka chátra. Je evidovaný v súpise pamiatok SR.
Popis trasy tu...
RopikyRopiky
Řopík je ľudový názov pre železobetónový odolný objekt ľahkého opevnenia vzor 37 budovaného v rámci výstavby československého opevnenia. Označenie "Řopík" vzniklo už v druhej polovici tridsiatych rokoch podľa skratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). ŘOP výstavbu riadilo a zadávalo externým stavebným firmám. V tridsiatych rokoch 20. storočia sa na základe zmenené politickej situácie v susednom Nemecku vtedajšia československá vláda rozhodovala o spôsobe prípadnej obrany republiky. Československé predvojnové opevnenía boli budované predovšetkým na nemeckých, maďarských a neskôr aj rakúskych hraniciach.ieto ropíky sú umiestnené pozdľž hraníc s Maďarskom, južne od obce Slanská Huta.   Podrobnejši popis tu.....    Na mape tu.....

SvinicaSvinica
Pôvodný románsky kostolík postavili v polovici 12. storočia na okraji stredovekej dediny. Kompletnou rekonštrukciou prešiel kostol v 70. rokoch, nástenné maľby boli reštaurované v rokoch 1992 – 1993.
Podrobnejši popis tu.....  Na mape tu.....
Delnianský plavebný kanál a delnianska lesná železničkaDelnianský plavebný kanál a delnianska lesná železnička
Pre výrobu soli v Solivare bolo potrebné veľa dreva. Z toho dôvodu bolo postavené toto vodné dielo zo Zlatej Bane do Solivaru. Prvá etapa vodnej dopravy sa začala v roku 1691. Samotný kanál bol postavený v rokoch 1819 - 1824. Počas 1.svet.vojny bola na veľkej časti trasy plavebného kanálu postavená úzkokoľajná železničná trať.
Popis trasy tu.....  ...alebo tu.....  

Vygenerované: 24.04.2019 programom Zoner Photo Studio 12
(c) ZONER software